Green Transition North

Green Transition North är en stor satsning på kunskapsutveckling och kompetensförsörjning inom den gröna industriella omställningen i norra Sverige. Det innefattar 13 delprojekt inriktat mot smarta energisystem och cirkulär ekonomi. Projekten genomförs i nära samarbete med industrin inom den gröna omställningen och med fokus på små och medelstora företag i norra Sverige.

Syfte

Syftet med projektet är att främja samarbetet mellan det lokala och regionala näringslivet i Övre Norrland. Genom att samarbeta med små och medelstora företag, företagsfrämjande aktörer, Luleå tekniska universitet och dess forskning inom områdena vätgas, elektrifiering, cirkulär ekonomi, digitalisering och hållbara naturresurser, vill man dra maximal nytta av universitetets satsningar för att stödja den positiva utvecklingen i regionen.

Mål

Målet är att fokusera på forskning, utveckling och innovation inom regionens små och medelstora företag för att göra dem ännu mer konkurrenskraftiga och relevanta i den pågående gröna samhällsomvandlingen. Projektet involverar de viktigaste aktörerna i den gröna omställningen och deras behov av kunskap för att skapa affärer och produkter med hög cirkularitet, dvs minimal användning av icke-förnybara resurser.

Samverkan

Projektet är ett samarbete mellan forskare och 15 företag inom den gröna industriella omställningen i norra Sverige: LKAB, Northvolt, H2 Green Steel, Uniper, ABB, Hitachi Energy, Skellefteå kraft, Pite Energi, Luleå Energi, Bodens energi, Vattenfall, Ericsson, Hexatronic, AFRY, och Lumire. En viktig del är att engagera regionens små och medelstora företag och skapa förutsättningar för denna målgrupp att ännu bättre anta utmaningarna kring den gröna industriella omställningen.

Projektperiod

Projektet pågår från april 2023 till mars 2026.

Projektledare

Projektet leds av Luleå tekniska universitet, CDT.

Projektpartners

Projektpartners är LTU Business, Bodens Utveckling, IUC Norr och Skellefteå Science City.

Finansiärer

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Skellefteå kommun, Luleå tekniska universitet och deltagande industriföretag.

Vill du veta mer om Green Transition North – kontakta Monica!

Projektledare och Industricoach

070-376 99 60

Monica Kutics Normark

Projektledare och Industricoach

Kontaktuppgifter

  • 070-376 99 60