Målet med det internationella projektet Distance LAB är att utveckla företagens kompetens inom distansarbete. Projektet ska utrusta företag och offentliga organisationer i Östersjöregionen med verktyg och metoder för mer effektiva interaktioner på distans.

De verktyg och metoder som projektet ska utveckla är indelade i tre kategorier:

  • Kommunikation och innovation
  • Hållbarhet
  • Affärsstrategi på distans

Verktyg och metoder utvecklas i nära samarbeta med deltagande företag genom s.k. living labs, i vilka man arbetar utifrån ett verkligt sammanhang med ett användarcentrerat perspektiv. Genom att erbjuda stöd, verktyg och modeller utvecklade utifrån företagens specifika behov ska projektet utveckla företags kompetens inom interaktion och distansarbete.

Tjänster och expertis utvecklade i projektet kommer att samlas i ett nav som är ett samarbete mellan alla partners och är öppet för alla. Navet delar med sig av kunskap och erfarenheter om aktiviteter som följer strategier på EU och lokal nivå genom att utveckla och anpassa verksamheten för att stödja de strategiska målen. Transnationellt samarbete och grön omställning är ryggraden i projektets aktiviteter och tjänster som tillhandahålls i navet.

Projektet förespråkar lokala strategiska förändringar mot ett motståndskraftigt och fjärranpassat samhälle. 

Business Lab
Piloten som utvecklas av IUC Norr är en workshopserie där vi förvandlar utmaningar till innovativa idéer med feedback från branschöverskridande företag. Business Lab är en process där du har möjlighet att utveckla idéer tillsammans med andra organisationer från olika branscher. Processen bygger på principerna för öppen innovation. Deltagarna delas in i mindre grupper som sammanträder regelbundet. Under varje möte kommer våra ansträngningar att baseras på omständigheterna hos ett av de inblandade företagen. Mötena varar 2-2,5 timmar varje gång. Efter workshops ombeds du att ge feedback om verktyget.

Vill du delta i dessa workshops eller veta mer om projektet?
Kontakta:

Läs mer om alla piloter i projektet

Läs mer om DistanceLab på projekts webbsida

Projektet är ett samarbete mellan länderna Finland, Sverige, Norge, Lettland, Litauen och Polen.

Vill du veta mer om DistanceLAB? Kontakta Emina eller Peter

Affärsutvecklare

070-274 55 43

Emina Kovacevic

Affärsutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 070-274 55 43

Projektledare och Industricoach

072-086 73 46

Peter Jonsson

Projektledare och Industricoach

Kontaktuppgifter

  • 072-086 73 46