Vi söker Processledare för Teknikcollege Norrbotten

Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tills vidare
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Luleå 

Teknikcollege är en samverkansplattform i Sverige för industrins kompetensförsörjning. Konceptet bygger på att minst tre kommuner går ihop och bildar ett Teknikcollegeområde där företag, kommuner och utbildningsanordnare samarbetar i syfte att öka intresset för industrin och dess utbildningar och verka för kvalitetssäkrade utbildningar som efterfrågas av näringslivet. En utbildning som är certifierad genom Teknikcollege ska ge studerande den kunskap som efterfrågas av företagen. Då blir det lättare för de studerande att få jobb eller fortsätta med högre studier, men framför allt för att Sveriges teknik- och industriföretag fortsatt ska vara konkurrenskraftiga, både på lång och kort sikt.  

Nya investeringar för över 1070 miljarder kronor och över 20 000 nya arbetstillfällen inom industri och teknikföretag i Norrbotten. Aldrig tidigare har vårt län varit så mycket fokus och framtidsmöjligheterna så enorma. Norrbotten leder den gröna industriomvandlingen och nu har du möjlighet att vara en del av den omställningen. 

Teknikcollege Norrbotten är en samverkansplattform mellan företag och utbildningsanordnare i Boden, Kalix, Luleå och Piteå. Vi certifierar utbildningar inom industri och teknik genom åtta kriterier där samverkan mellan skola – näringsliv utgör grunden. IUC Norr är processledare för Teknikcollege Norrbotten.

Tillsammans möjliggör vår samverkan mellan skola och näringsliv en attraktiv utbildning kompetenser som efterfrågas. 

Om jobbet

Ditt uppdrag är att bygga långsiktig struktur i två av Sveriges största industriella nätverk; IUC och Teknikcollege. Du är direkt underställd vd i IUC Norr och arbetar på uppdrag av den regionala styrgruppen för Teknikcollege. Du arbetar operativt med både utveckling och förvaltning av Teknikcollege och fungerar som kontaktperson gentemot Riksföreningen Teknikcollege Sverige och dess kansli, liksom gentemot andra Teknikcollegeregioner och aktörer i den egna regionen som är betydelsefulla för Teknikcolleges arbete samt gentemot IUC Norrs projektverksamhet. 

Exempel på arbetsuppgifter: 

 • Arbetar operativt för att beslutade aktiviteter genomförs inom ramen för Teknikcollege regionala och lokala årshjul.
 • Stödjer rektorerna lokalt på berörda gymnasieskolor för att säkerställa att processerna i årshjulet inom det lokala området kommer igång och fortlöper på ett sätt som överensstämmer med riktlinjerna och handlingsplanerna från den regionala och lokala styrgruppen.
 • Initierar, samordnar och kvalitetssäkrar arbetet inom Teknikcollege.
 • Samordnar, administrerar, utvecklar och håller i de olika styrgruppsmötena, regionalt och lokalt, tillsammans med utsedda ordföranden. 
 • Stödjer företagsengagemang och samverkan inom regionen.
 • Arbetar operativt med marknadsföring och påverkan.
 • Administrerar den regionala dokumentationen.
 • Representerar Teknikcollege i relevanta nätverk.
 • Administrerar och distribuera enkäter.
 • Samordna och dokumentera regionala styrgruppsmöten.
 • Samordnar kartläggning av kompetensbehoven i regionen.
 • Bistår i lokala och regionala ansöknings- och granskningsprocesser.
 • Stödjer lokala Teknikcollege.
 • Ansvarar för regional budget.
 • Ansvarar för omvärldsbevakningen.
 • Samverkar med regionala och lokala ordföranden för att rekrytera rätt representanter till styrgrupperna.

Vem är du?

Du är kommunikativ, drivande, initiativrik och trivs att jobba inom ett stort nätverk. Du har lätt för att strukturera dina arbetssätt och får energi av att samspela med många olika typer av aktörer och individer. Du har god förståelse och erfarenhet av att arbeta i samverkande organisationer eller sammanhang i minst ett par år. Du har en god omvärldsinsikt i kompetensförsörjningsfrågor och utbildningsformer för grundskola, gymnasium och eftergymnasiala utbildningar samt dokumenterade erfarenheter av att leda projekt eller processer. Du brinner också lite extra för att synliggöra teknik som kompetensområde i alla åldrar. Du har relevant utbildning för uppdraget. 

Du har goda förmågor att kommunicera och anpassa budskap till olika målgrupper. Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska och god datorvana. Det är viktigt att du har B-körkort då du har flera kommuner i Norrbotten som ditt arbetsfält. 

Har du erfarenhet av att jobba med ungdomar så är det ett extra plus. Goda kunskaper om teknik- och tillverkningsindustrin är också meriterande. 

Känner du igen dig i detta, så är du varmt välkommen med din ansökan: CV och personligt brev senast 2024-06-23 till . Intervjuer kommer att ske löpande med start under ansökningstiden. 


Om IUC Norr
IUC Norr är en regional branschorganisation för den tillverkande industrin i Norrbotten och Västerbotten och en del av IUC Sverige. IUC Norr har ca 100 medlemmar och är en resurs att tillgå för länens industrier inom SMF segmentet. IUC Norr driver projekt och utgår från företagens behov i syfte att öka industrins konkurrenskraft. Vårt syfte är att påverka regionens industriella utveckling samt öka konkurrenskraften inom länets industrier. Vår strategi baseras på ett nära samarbete med både företag och individ, men också i strategisk samverkan med det övriga näringslivet, region, kommun, myndigheter och politiker. Våra projekt och olika utvecklingsinsatser finansieras bland annat av företag, offentliga samarbetsparter och EU:s strukturfonder samt via nationella finansieringsformer.

Läs gärna mer på www.iucnorr.se och www.teknikcollege.se 

vd

070-369 61 63

Maria Enholm

vd

Kontaktuppgifter

 • 070-369 61 63

Dela via

IUC Norr | Kompetenslyft grön industri | Utbildning

Grundläggande utbildning i hållbarhet

Vad innebär en grön omställning för den som arbetar inom stål- och metallindustrins värdekedjor? Projektet Kompetenslyft Grön Industri har under…

28 januari, 2024 — Lästid 1 min

IUC Norr | Medarbetare

Välkommen Maria!

Vi hälsar Maria Enholm varmt välkommen till oss på IUC Norr i rollen som vd. Maria kommer närmast från Polarbröd…

10 juni, 2024 — Lästid 3 min

Omställningslyftet

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet. Omställningslyftet var…

29 april, 2024 — Lästid 1 min

IUC Norr | Kompetenslyft grön industri | Medarbetare

Välkommen Maria!

Vi hälsar Maria Taylor varmt välkommen till oss på IUC Norr i rollen som projektansvarig för Kompetenslyft Grön Industri. Maria…

22 februari, 2024 — Lästid 2 min