Nytt samarbete mellan IUC Norr, Luleå tekniska universitet och Energikontor Norr främjar cirkulär ekonomi i Norrbotten och Västerbotten

IUC Norr, Luleå tekniska universitet och Energikontor Norr inleder ett samarbete genom projektet Close the Loop för att främja cirkulär ekonomi hos företag i Norrbotten och Västerbotten. Projektet finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från Region Norrbotten och Region Västerbotten. Finansieringen avser Övre Norrland för att främja övergången till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi och gäller från 2024-08-01 till och med 2027-11-30.

Projektet Close the Loop syftar till att bidra till ett grönare Europa genom att förse företag med nödvändiga verktyg och kunskap för att utveckla cirkulära affärsmodeller och hållbara produktionsprocesser.

– Vi hoppas kunna bidra till att förändra hur små och medelstora företag designar, tillverkar, säljer och återtar sina produkter för att ställa om till en mer cirkulär verksamhet, säger Monica Kutics Normark, IUC Norr.

Målet med projektet är att minska miljöpåverkan och öka konkurrenskraften för företag i Norrbotten och Västerbotten. Genom att erbjuda innovationsprocesser, erfarenhetsutbyte och utbildning i cirkulär produktutveckling och resurssnåla produktionsprocesser, strävar projektet efter att överbrygga kunskapsluckor och visa hur cirkulär affärsutveckling kan integreras i produktutvecklingsprocessen.

– Att tänka cirkuläritet för resurser och energi blir allt viktigare i framtidens affärsmodeller, både internt och genom hela värdekedjan, vilket gör det här projektet otroligt spännande och inspirerande, säger Jörgen Nilsson, vd på Energikontor Norr.

Projektet kommer att fokusera på att öka kunskapen om cirkulära affärsmodeller och flöden, med särskild betoning på design och produktutveckling.

– Projektet är viktigt då många företag är väl medvetna om nyttan med att bli mer cirkulära, men det är få som verkligen har kunskapen och erfarenheten om hur design och utformning av företagets erbjudanden kan användas för att uppnå cirkuläritet, säger Jörgen Normark, universitetslektor inom design på Luleå tekniska universitet.

Tillväxtverket ser hur det kan bidra till långsiktiga samhällsförändringar genom stärkta förmågor och förändrade beteenden. Projektet har goda förutsättningar för att skapa bestående effekter och främja hållbar utveckling i Övre Norrland.

På bild, från vänster: Jenny Björnfot, Jörgen Nilsson, Energikontor Norr, Monica Kutics Normark, Jessica Nilsson, Marlene Hagenrud, IUC Norr, Lina Widenmo, Erika Strömvall, Energikontor Norr, Jörgen Normark, Luleå tekniska universitet

För mer information, kontakta

Projektledare och Industricoach

073-821 63 91

Marlene Hagenrud

Projektledare och Industricoach

Kontaktuppgifter

  • 073-821 63 91

Affärsutvecklare

070-274 55 43

Emina Kovacevic

Affärsutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 070-274 55 43

Dela via

Information | KLIN | Pressmeddelande

Så ska livsmedelsindustrin ta klivet in i framtiden

Den gröna industriomställningen påverkar även företagen i livsmedelsindustrin – men den glöms ofta bort i diskussionerna om en hållbar framtid…

19 september, 2023 — Lästid 2 min

Lean forum | Produktionslyftet | Samverkan

Strategisk samverkan för industrins utveckling

Det finns ett stort utvecklingsbehov inom den svenska industrin, där företagens utmaningar ser olika ut i olika delar av landet…

8 mars, 2023 — Lästid 2 min

Kompetenslyft grön industri

Projektet Kompetenslyft Grön Industri avslutas i förtid

IUC Norr meddelar idag att projektet Kompetenslyft Grön Industri avslutas i förtid. Detta beslut har fattats efter en noggrann utvärdering…

25 juni, 2024 — Lästid 2 min

IUC Norr | Medarbetare

Välkommen Maria!

Vi hälsar Maria Enholm varmt välkommen till oss på IUC Norr i rollen som vd. Maria kommer närmast från Polarbröd…

10 juni, 2024 — Lästid 3 min