Så ska livsmedelsindustrin ta klivet in i framtiden

Den gröna industriomställningen påverkar även företagen i livsmedelsindustrin – men den glöms ofta bort i diskussionerna om en hållbar framtid i norr. Ett tydligare strategiskt arbete behövs inom kompetensförsörjningsutmaningarna.

Den gröna industriomställningen som pågår i norra Sverige skapar utmaningar på många plan. Arbetslösheten i norr är betydligt lägre än riksgenomsnittet och många företag vittnar om svårigheter att hitta kvalificerad arbetskraft.

De effekterna syns även inom livsmedelsindustrin.

– För mig som är inne i branschen känns det lite grann som att livsmedelsindustrin glöms bort i den gröna omställningen. Vi vill ha hit 100 000 nya människor – då måste de ha något att äta också, säger Pelle Johansson

Företagen i livsmedelsbranschen påverkas redan av industriboomen – och är medvetna om att de kan komma att se ännu mer långtgående effekter i framtiden inom kompetensförsörjningfrågan.

– Det saknas inte självinsikt. Däremot behöver vi bli bättre på att hjälpa företagen att jobba mer strategiskt med hela spektrat inom kompetensförsörjningen, säger Johansson.

I projektet Kompetenslyft Livsmedelsindustrin i Norr (KLIN) som drivs av IUC Norr tillsammans med Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, utvecklas en metod inom strategisk kompetensförsörjning riktad specifikt mot behoven hos små och medelstora företag inom livsmedelsindustrin i Norrbotten och Västerbotten.

– Vi har erfarenhet av att jobba med de här frågorna – men inte specifikt mot livsmedelsindustrin. När vi kunde hitta ett samarbete med Hushållningssällskapet föll bitarna på plats, säger Marlene Hagenrud, projektledare för Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr.

Inom projektet genomförs behovsanalyser, metodutveckling som ska ge företagen i livsmedelsindustrin ett mer strategiskt förhållningssätt till kompetensförsörjning och pilottester av metoden.

– Det kommer att behövas långsiktigt arbete, av många olika orsaker. Det vi har märkt under vårt arbete är att livsmedelsindustrin inte på något sätt är frikopplad från övrig tillverkningsindustri. Det är precis samma mekanismer som påverkar företagen, säger Hagenrud.

Metodutvecklingskompetensen ska implementeras internt i de båda organisationerna i slutet av projektet och ambitionen är att implementera metoden bredare i en framtida större satsning så att den kan komma branschen till gagn.

– Vi är övertygade om att metoden som vi utvecklar kan hjälpa företag i livsmedelsindustrin i framtiden, säger Marlene Hagenrud.

Vill du veta mer om projektet Kompetenslyft Livsmedelsindustrin i Norr (KLIN) kontakta Marlene.

Projektledare och Industricoach

073-821 63 91

Marlene Hagenrud

Projektledare och Industricoach

Kontaktuppgifter

  • 073-821 63 91

Dela via

Pressmeddelande | Samverkan

Nytt samarbete mellan IUC Norr, Luleå tekniska universitet och Energikontor Norr främjar cirkulär ekonomi i Norrbotten och Västerbotten

IUC Norr, Luleå tekniska universitet och Energikontor Norr inleder ett samarbete genom projektet Close the Loop för att främja cirkulär…

27 juni, 2024 — Lästid 2 min

Information | IUC Norr

Nya styrelsemedlemmar hos IUC Norr

IUC Norrs styrelse är en viktig resurs i arbetet med att följa upp samt sätta mål och strategier för verksamheten…

16 oktober, 2023 — Lästid 3 min

Information | IUC Norr | Medarbetare | Teknikcollege

Välkommen Anna!

Vi hälsar Anna Behm varmt välkommen till oss på IUC Norr i rollen som processledare för Teknikcollege Norrbotten! Hej Anna…

3 oktober, 2023 — Lästid 1 min

Information | Medarbetare

Välkommen Emina!

Vi hälsar Emina Kovacevic varmt välkommen till oss på IUC Norr i rollen som affärsutvecklare. Emina har erfarenhet av att…

26 oktober, 2023 — Lästid 2 min