Så ska livsmedelsindustrin ta klivet in i framtiden

Den gröna industriomställningen påverkar även företagen i livsmedelsindustrin – men den glöms ofta bort i diskussionerna om en hållbar framtid i norr. Ett tydligare strategiskt arbete behövs inom kompetensförsörjningsutmaningarna.

Den gröna industriomställningen som pågår i norra Sverige skapar utmaningar på många plan. Arbetslösheten i norr är betydligt lägre än riksgenomsnittet och många företag vittnar om svårigheter att hitta kvalificerad arbetskraft.

De effekterna syns även inom livsmedelsindustrin.

– För mig som är inne i branschen känns det lite grann som att livsmedelsindustrin glöms bort i den gröna omställningen. Vi vill ha hit 100 000 nya människor – då måste de ha något att äta också, säger Pelle Johansson

Företagen i livsmedelsbranschen påverkas redan av industriboomen – och är medvetna om att de kan komma att se ännu mer långtgående effekter i framtiden inom kompetensförsörjningfrågan.

– Det saknas inte självinsikt. Däremot behöver vi bli bättre på att hjälpa företagen att jobba mer strategiskt med hela spektrat inom kompetensförsörjningen, säger Johansson.

I projektet Kompetenslyft Livsmedelsindustrin i Norr (KLIN) som drivs av IUC Norr tillsammans med Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, utvecklas en metod inom strategisk kompetensförsörjning riktad specifikt mot behoven hos små och medelstora företag inom livsmedelsindustrin i Norrbotten och Västerbotten.

– Vi har erfarenhet av att jobba med de här frågorna – men inte specifikt mot livsmedelsindustrin. När vi kunde hitta ett samarbete med Hushållningssällskapet föll bitarna på plats, säger Marlene Hagenrud, projektledare för Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr.

Inom projektet genomförs behovsanalyser, metodutveckling som ska ge företagen i livsmedelsindustrin ett mer strategiskt förhållningssätt till kompetensförsörjning och pilottester av metoden.

– Det kommer att behövas långsiktigt arbete, av många olika orsaker. Det vi har märkt under vårt arbete är att livsmedelsindustrin inte på något sätt är frikopplad från övrig tillverkningsindustri. Det är precis samma mekanismer som påverkar företagen, säger Hagenrud.

Metodutvecklingskompetensen ska implementeras internt i de båda organisationerna i slutet av projektet och ambitionen är att implementera metoden bredare i en framtida större satsning så att den kan komma branschen till gagn.

– Vi är övertygade om att metoden som vi utvecklar kan hjälpa företag i livsmedelsindustrin i framtiden, säger Marlene Hagenrud.

Vill du veta mer om projektet Kompetenslyft Livsmedelsindustrin i Norr (KLIN) kontakta Marlene.

Projektledare och affärsutvecklare

073-821 63 91

Marlene Hagenrud

Projektledare och affärsutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 073-821 63 91

Dela via

Information | IUC Norr

Välkommen Anton!

Vi säger välkommen till Anton Nygård som gör sitt examensarbete hos oss på IUC Norr. Anton läser sista året inom…

21 mars, 2023 — Lästid 1 min

Information | Kompetensförsörjning

56 miljoner till kompetensutveckling för grön omställning inom stål- och metallindustrin i Norrbotten och Västerbotten

IUC Norr kommer tillsammans med en rad samverkansparters arbeta med kompetensutveckling hos små och medelstora underleverantörer i stål- och metallindustrins värdekedjor. Projektet är finansierat av Europeiska unionen och…

23 december, 2022 — Lästid 3 min

Information | Omställningslyftet

100 omställningsintervjuer med industriella SMF

Intervjuer med 100 små och medelstora industriföretag över hela landet ger inblick i industrins utmaningar och möjligheter. Nätverket IUC Sverige…

20 januari, 2023 — Lästid 1 min

Information

IUC Norr byter VD

Efter 14 år inom IUC Norr, varav sex år som verkställande direktör, har Åsa Tjärnberg valt att lämna IUC Norr…

14 juni, 2023 — Lästid 2 min