Nya styrelsemedlemmar hos IUC Norr

IUC Norrs styrelse är en viktig resurs i arbetet med att följa upp samt sätta mål och strategier för verksamheten. Styrelsen utvecklas och förändras kontinuerligt. Vi hälsar våra senast invalda ledamöter Marlene Bergström, Magnus Pekkari, Kenneth Jakobsson och Robert Ylitalo varmt välkomna till IUC Norr.

Samtliga ledamöter valdes in i styrelsen vid bolagsstämman den 24 maj 2023.

Varför tackade du ja till rollen som ledamot i IUC Norrs styrelse?

Marlene Bergström, Förvaltningschef AB Bostaden i Umeå.

Marlene Bergström, Förvaltningschef AB Bostaden i Umeå.
– Jag har tidigare varit verksam inom träindustrin i Västerbottens inland och brinner för att utveckla verksamheter och människor för att möta framtiden. Det är oerhört spännande allt som händer i Norr- och Västerbotten generellt och jag ser att IUC Norr är en viktig aktör och möjliggörare för många SME företag att ta del av den utveckling som sker i området.

 

 


Magnus Pekkari, Vd Snells entreprenad, Pajala.

Magnus Pekkari, Vd Snells entreprenad, Pajala.

– Jag har jobbat länge inom fastighetsbranschen som vd för kommunala fastighetsbolaget Pajalabostäder AB, men sedan april 2022 är jag vd för Snells Entreprenad AB. Snells är ett företag med drygt 200 anställda. Företaget har ett stort fokus mot gruvindustrin och vi har verksamhet i gruvorna i Kaunisvaara, Aitik, Vitåfors och Kevitsa i Finland. Vi har även precis återstartat vår betong- och ballastverksamhet i Luleå/Boden-området.

När jag fick frågan om att kliva in i styrelsen för IUC Norr så tvekade jag inte en sekund. Självklart tror jag att jag har något att bidra med, framförallt när det gäller den delen av industrin som är inriktad mot gruvorna, och även gentemot bygg- och fastighet. Men det som jag såg som det största motivet är att det är mycket viktigt att vara med i alla former av nätverk och samarbetsformer som är till för att bättre kunna matcha det som händer nu och framöver i Norr- och Västerbotten. Vi måste på alla sätt se till att våra företag kan ta tillvara på möjligheterna som finns, men också att samhället gör det. Förutsättningen för det är att vi har samarbeten som fungerar och är givande.


Kenneth Jakobsson, ImpulseRadar.

Kenneth Jakobsson, ImpulseRadar.

– Jag tror på en framtid där vi bor och därför vill jag vilja vara med och bidra till att industriföretag i Norrland blir mer effektiva, lönsamma och hållbara. Har jobbat med många industriföretag i Norrland som kund genom flera produktägande bolag, varav de sista åren på ImpulseRadar Sweden. Därigenom har jag sett utmaningarna i industriföretagen och insett att många inte känner till IUC Norr och vad de kan hjälpa till med. Jag kommer bidra med att kommunicera IUC Norr till icke medlemsföretag och även vara transparent med utmaningar och givetvis lyfta fram nya affärsmodeller.

 


Robert Ylitalo, Transformation Program Manager, LKAB

Robert Ylitalo, Transformation Program Manager, LKAB

– Jag ville agera inom IUC för jag tror att vi behöver samsyn, samverkan och ett aktivt samarbete i Norr- och Västerbotten för att kunna få full effekt av de investeringar som sker här.  Där regionens helhet är är det industriella navet och enskilda orter är de bärande ekrarna som får hjulet att kunna snurra.

Jag kommer bidra med mina erfarenheter inom affärs och verksamhetsutveckling med ett multiindustriellt perspektiv och med ett gott nationellt och internationellt nätverk. Genom att jag också är baserad i malmfälten kan jag utgöra en kanal för vad som sker och behoven i den delen av norra regionen där stor del av investeringarna kommer att ske.

Dela via

Information | Medarbetare

Välkommen Emina!

Vi hälsar Emina Kovacevic varmt välkommen till oss på IUC Norr i rollen som affärsutvecklare. Emina har erfarenhet av att…

26 oktober, 2023 — Lästid 2 min

Maria Enholm

Information | IUC Norr | Medarbetare

Maria Enholm ny vd för IUC Norr 

Styrelsen för IUC Norr har utsett Maria Enholm, nuvarande utvecklingschef vid Polarbröd AB, till ny vd för IUC Norr. Maria…

11 januari, 2024 — Lästid 2 min

IUC Norr | Kompetenslyft grön industri | Medarbetare

Välkommen Maria!

Vi hälsar Maria Taylor varmt välkommen till oss på IUC Norr i rollen som projektansvarig för Kompetenslyft Grön Industri. Maria…

22 februari, 2024 — Lästid 2 min

IUC Norr | Kompetenslyft grön industri | Utbildning

Grundläggande utbildning i hållbarhet

Vad innebär en grön omställning för den som arbetar inom stål- och metallindustrins värdekedjor? Projektet Kompetenslyft Grön Industri har under…

28 januari, 2024 — Lästid 1 min