Rekordstort intresse för att bli gymnasieingenjör

Rekordstort intresse för att bli gymnasieingenjör

Elever som läst Teknikprogrammet och har fullständig examen kan efter studenten söka ett fjärde år och läsa till gymnasieingenjör. Möjligheten finns till dess eleven fyller 22 år. Utbildning kombinerar teoretiska och praktiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute hos samverkansföretag. Inom Teknikcollege Norrbotten erbjuder i dagsläget Luleå gymnasieskola inriktningen samhällsbyggnad och Strömbackaskolan i Piteå erbjuder produktion och automationsinriktning. Till hösten 2020 kommer även Björknäsgymnasiet i Boden erbjuda ett fjärde år med inriktning spelutveckling. Variationerna och möjligheterna med ett fjärde år är många och det är något som eleverna uppfattat.

I år är det fjärde året i följd som elever i Norrbotten har haft möjlighet att läsa till gymnasieingenjör. Vi frågade Anna Nilsson som är rektor på Luleå gymnasieskola, om hur söktrycket sett ut inför årets läsår.
– Intresset har varit mycket bra. Vi hade 20 sökande på våra 18 platser. Det känns extra kul att vi har nått ut med utbildningen även utanför Luleå. I årets klass kommer nämligen två elever från Piteå, två elever från Skellefteå, en elev från Boden och resten från Luleå. Även intresset bland tjejerna har ökat och totalt består klassen i år av fem tjejer och resten killar vilket vi ser som mycket positivt.

Anna tror att framgången mycket beror på den marknadsföring av utbildningen som gjorts men framförallt på den samverkan som skolan har med en mycket engagerad bransch som ger eleverna en hög kvalité på utbildningen.
– Utvärderingar visar på att eleverna trivs väldigt bra och samtliga som velat från våra tre tidigare avgångsklasser har också har fått arbete. Några har dock själva valt att fortsätta att studera på universitet.

Du nämnde samverkan med branschen som en viktig faktor, hur skulle du utveckla den betydelsen för utbildningen?
– Vår samverkan med branschen är A och O för hela denna utbildning. Som rektor är jag övertygad om är att vår framgång består i att vi byggt upp denna utbildning och innehållet i kurserna tillsammans med representanter från branschen. Vi har gjort denna resa tillsammans. Glädjande också att branschen brinner för denna utbildning och ställer upp för eleverna och oss på skolan.

Man vad säger branschen själva om utbildningen? Vi ställde frågan till Erik Ranängen som arbetar som lokal chef för Sveriges byggindustrier i Norrbotten och även är ordförande för den lokala styrgruppen för fjärde året i Luleå.
– Det ökade intresset för det fjärde året betyder mycket för branschen. Den kompetens och kunskap som de besitter efter utbildningen är helt rätt för vår bransch och erfarenheten visar att de som gått det fjärde året är mycket utvecklingsbara och passar bra till många olika uppgifter i branschen.

Att samverkan är stark mellan skola och bransch är något som årets elever redan har fått erfara. Under de tre första skolveckorna har de redan hunnit med studiebesök hos fyra olika företag. Vi fick följa med när hela klassen besökte bygget av ett nytt bostadsområde i Södra hamn i Luleå. Kuststad som området kallas sker i tre etapper där första etapp redan är klart, etapp två börjar närma sig inflyttning och tredje etappen byggs för fullt. Eleverna lyssnar uppmärksamt och visade stort engagemang när platschefen Anton guidade runt dem på bygget.
– Att eleverna snabbt kommer ut och med egna ögon upplever verkligheten ute hos företagen ger både motivation och ökad kunskap även till de teoretiska delarna på skolan säger Jonas Engman som är en av lärarna på programmet.

Men hur ser arbetsmöjligheterna ut för eleverna efter avslutad utbildning?
– De som går denna utbildning är mycket hett eftertraktade och alla som går ut får jobb direkt, ofta hos de företag de praktiserat hos. Det är en utbildning som vi på Sveriges Byggindustrier verkligen kan rekommendera säger Erik Ranängen.

Erik avslutar med att skicka med ett råd till de elever som går utbildningen.
– Mitt råd är att studera flitigt och var nyfikna att prova på flera olika delar av vår bransch, det finns många olika bra yrken och uppgifter att välja bland. Vara inte rädda för att ta er an utmaningar som ni, vid första anblicken, kan tycka verkar för stora. Branschen ger er goda möjligheter att växa snabbt och bra med uppgiften.

Regional processledare Teknikcollege

070-673 04 24

Linda Rönnbäck

Regional processledare Teknikcollege

Kontaktuppgifter

  • 070-673 04 24

Dela via

IUC Norr | Medarbetare | Teknikcollege

Vi försöker öka intresset för teknik och industri från förskola till högskola

Vi fick en pratstund med Linda Rönnbäck som arbetar på IUC Norr. Linda berättar om hur hon bidrar till att…

28 september, 2021 — Lästid 3 min

Omslag bok Någon ska göra jobbet

Kompetensförsörjning | Projekt | Våra erbjudanden

Någon ska göra jobbet - boken om hållbar kompetensförsörjning och cirkulär integration

I den här boken har vi samlat reflektioner och lärdomar från oss och från ett antal företag. Hur skapas en…

9 juni, 2021 — Lästid 2 min

Två kvinnor framför en digital ritning på en stor skärm.

Kompetensförsörjning | Tips från IUC Norr | Utbildning

Möjlighet till kostnadsfri kompetensutveckling för svensk industri

På kompetens.nu hittar du ett urval av högaktuella, relevanta och kvalitetssäkrade utbildningar som utgår från näringslivets behov. När din intresseansökan…

3 december, 2020 — Lästid 2 min

Produktion 4.0 | Projekt

NMI Teknik rustar för att växa

NMI Teknik är en mekanisk verkstad i Kalix, med nytänkande problemlösning och modern utrustning som konkurrensfördelar. De bygger ut och planerar…

11 oktober, 2021 — Lästid 5 min