Informationsmöte | Kompetenslyft grön industri

Vill du vara med och skapa Sveriges vassaste aktörsstruktur inom strategisk kompetensförsöjning? 

Online

8 november 2023 kl 09.00-10.00

Anmäl här
Vill du vara med och skapa Sveriges vassaste aktörsstruktur inom strategisk kompetensförsöjning? 
Online
8 november 2023 kl 09.00-10.00

Är din organisation en aktör, offentlig eller privat, som har en verksamhet eller en tjänst som på ett eller annat ska främja och stödja industrins kompetensförsörjning? Vill ni delta i ett strukturpåverkande projekt, i ett gemensamt utvecklingsarbete som gör kompetensförflyttningen till hållbar industri både enklare och effektivare för arbetsgivare och anställda i företag som nu ställer om?

Projektet Kompetenslyft grön industri ska arbeta med insatser som stärker stål- och metallindustrins små och medelstora underleverantörers förmåga och förutsättningar att klara sin kompetensförsörjning – på kort och på lång sikt.

Välkommen på digitalt informationsmöte:

Datum: 8 november 2023
Tid: kl 9.00-10.00

Anmälan

Projektets huvudfinansiering kommer från EU, Fonden för en rättvis omställning. Därutöver finansieras projektet också av projektparterna samt Sparbanken Nord. IUC Norr är projektägare.

Vill du veta mer om eventet, kontakta Monica

Projektledare och Industricoach

070-376 99 60

Monica Kutics Normark

Projektledare och Industricoach

Kontaktuppgifter

  • 070-376 99 60

Dela via