Kompetenslyft grön industri | Utbildning

Mind The Gap

Intresseanmälan senast den 10 juni.

Mind The Gap
Intresseanmälan senast den 10 juni.

Mind The Gap är ett verktyg som hjälper företag att skapa en samlad och affärsmålsdriven bild av de långsiktiga kompetensbehovet i företaget. Rent praktiskt fungerar verktyget som ett sätt att strukturera kompetenskartläggning på kort och lång sikt. Mind The Gap-programmet genomförs i två workshopar utformade kring en standardiserad modell. 

Anmäl ditt intresse

Workshop 1 syftar till att formulera affärsmål och workshop 2 syftar till att identifiera de kompetensbehov som behöver mötas för att realisera affärsmålen. Om affärsmålen är formulerade innan arbetet med verktyget initieras kan arbetet, med avstamp i dessa, inledas med workshop 2.

Genomförandet av Mind The Gap faciliteras av en coach och man använder sig av ett strukturerat material i form av mallar som finns tillgängliga på en webbplattform. Digitala lärandeträffar med företag som deltar i Mind The Gap genomförs för att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskap kring Agenda 2030, jämställdhet och likabehandling.

Anmäl ditt intresse senast den 10 juni.

Mind The Gap -verktyget ägs av Region Skåne. För mer information www.mindthegap.skane.se

Har du frågor om MIND THE GAP? Kontakta någon av oss!

Har du frågor om MIND THE GAP? Kontakta Marlene eller Monica!

Projektledare och Industricoach

073-821 63 91

Marlene Hagenrud

Projektledare och Industricoach

Kontaktuppgifter

  • 073-821 63 91

Projektledare och Industricoach

070-376 99 60

Monica Kutics Normark

Projektledare och Industricoach

Kontaktuppgifter

  • 070-376 99 60

Dela via