Informationsmöte | Kompetenslyft grön industri

Vill du vara med och skapa Sveriges vassaste aktörsstruktur inom strategisk kompetensförsöjning? 

online

16 november 2023 kl 9.00-10.00

Anmäl här
Vill du vara med och skapa Sveriges vassaste aktörsstruktur inom strategisk kompetensförsöjning? 
online
16 november 2023 kl 9.00-10.00

Är din organisation en aktör, offentlig eller privat, som har en verksamhet eller en tjänst som på ett eller annat ska främja och stödja industrins kompetensförsörjning? Vill ni delta i ett strukturpåverkande projekt, i ett gemensamt utvecklingsarbete som gör kompetensförflyttningen till hållbar industri både enklare och effektivare för arbetsgivare och anställda i företag som nu ställer om?

Projektet Kompetenslyft grön industri ska arbeta med insatser som stärker stål- och metallindustrins små och medelstora underleverantörers förmåga och förutsättningar att klara sin kompetensförsörjning – på kort och på lång sikt.

Välkommen på digitalt informationsmöte:

Datum: 16 november 2023
Tid: kl 9.00-10.00

Anmälan

Projektets huvudfinansiering kommer från EU, Fonden för en rättvis omställning. Därutöver finansieras projektet också av projektparterna samt Sparbanken Nord. IUC Norr är projektägare.

Projektledare och Industricoach

070-376 99 60

Monica Kutics Normark

Projektledare och Industricoach

Kontaktuppgifter

  • 070-376 99 60

Dela via