Social hållbarhet | Utbildning

Utbildning Social hållbarhet

Online

21 maj 8.00-12.00

Anmäl här
Utbildning Social hållbarhet
Online
21 maj 8.00-12.00

Utbildning Social hållbarhet

Social hållbarhet för ett företag handlar om att ta ansvar för och främja sociala faktorer inom och runt sin verksamhet. Det innebär att företaget ska arbeta för att skapa en positiv påverkan på samhället och på de människor som påverkas av företagets verksamhet. Vad innebär detta för dig och ditt företag? Välkommen på en grundläggande utbildning i Social hållbarhet!

När: 7 maj 12.30-16.30
Var: Online. Länk skickas i samband med anmälan.
Kostnad: Kostnadsfritt för målgruppen*.
Ansökan om försumbart stöd kommer att behöva godkännas innan medverkan i utbildningen genomförs.
Anmälan: Vi vill ha din anmälan senast den 28 april.

Anmälan

Innehåll

 • Inledning och presentation
 • Social Hållbarhet i relation med globala mål

  Agenda 2030 är de globala hållbarhetsmålen framtagna av FN. Här går vi igenom Agenda 2030 på en övergripande nivå och ser på kopplingen till dimensionen Social hållbarhet. Vi diskuterar hur social hållbarhet kan påverka företags och organisationers verksamheter.

 • Jämlikhet vs jämställdhet

  I avsnittet ser vi på exempel på vinster som en jämlik och jämställd organisation kan medföra. Vi diskuterar hur organisationer och företag kan arbeta med att aktivt arbeta med mångfald och inkludering.

 • Normer och beteenden

  Normer finns i våra kulturer och i alla sammanhang och påverkar oss vare sig vi vill eller inte. Här pratar vi om hur starka normer kan skapa diskriminering, vad som menas med normens öga och hur man kan bli normmedveten i praktiken.

 • Hälsofrämjande arbetsplatser

  Hälsa som begrepp har många perspektiv. I avsnittet diskuterar vi hur en hälsofrämjande arbetsplats inte bara främjar individen utan även organisationens engagemang och effektivitet. Dessutom kan hälsofrämjande arbetsplatser påverka samhällets utveckling positivt. 

Ingår inte
 • I utbildningen kan lagar rörande diskriminering eller arbetsmiljö nämnas, men genomgång av lagarna ingår inte i utbildningen. Här hänvisas till lagtext.
 • Genomgång av BAM/SAM eller andra systematiska arbetssätt för att främja arbetsmiljö ingår inte, men kan komma att benämnas i utbildningen.

 


PROJEKTPARTER OCH FINANSIÄRER

Har du några frågor om utbildningen? Kontakta Monica

Projektledare och Industricoach

070-376 99 60

Monica Kutics Normark

Projektledare och Industricoach

Kontaktuppgifter

 • 070-376 99 60

Dela via