Kompetenslyft grön industri | Utbildning

Framsteg

Intresseanmälan senast den 10 juni

Anmäl här
Framsteg
Intresseanmälan senast den 10 juni

Framsteg är ett program där företag genom coachning och praktiskt arbete med branschvalidering utvecklar sitt arbete med kompetensförsörjning. Programmet genomförs i en process med tre moment.

Anmäl ditt intresse

Programmet genomförs av en arbetsgrupp bestående av representanter i ledande befattning och medarbetare på företaget. Gruppen arbetar med en kompetenscoach, en behörig testledare för branschvalidering samt utbildare beroende på val av kompetensutvecklande insatser. Tillsammans med coachen planeras när samtal, branschvalidering och kompetensutveckling ska genomförs.

Mellan de coachande samtalen avgör arbetsgruppen hur arbetet läggs upp och genomförs inför nästkommande samtal. Digitala lärandeträffar med företag som deltar i Framsteg genomförs för att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskap kring Agenda 2030, jämställdhet och likabehandling

Har du frågor om FRAMSTEG? Kontakta Marlene eller Monica!

Projektledare och Industricoach

073-821 63 91

Marlene Hagenrud

Projektledare och Industricoach

Kontaktuppgifter

  • 073-821 63 91

Projektledare och Industricoach

070-376 99 60

Monica Kutics Normark

Projektledare och Industricoach

Kontaktuppgifter

  • 070-376 99 60

Dela via