Kompetenslyft grön industri | Utbildning

SÄKRAD

Intresseanmälan senast den 10/6 2024.

Anmäl här
SÄKRAD
Intresseanmälan senast den 10/6 2024.

SÄKRAD är ett program där företag genom coachning och branschvalidering i en mer avancerad och fördjupad process. Träffarna med coachen är strukturerade kring kompetensförsörjningsprocessens olika delprocesser.

Anmäl ditt intresse

Programmet genomförs i en process där coaching av en arbetsgrupp bestående av representanter i ledande befattning och medarbetare ingår. Träffarna med coachen är strukturerade kring kompetensförsörjningsprocessens olika delprocesser. Mellan träffarna leder arbetsgruppen utvecklingsarbetet internt på företaget, vilket kan innebära att fler medarbetare involveras. Gruppen arbetar med en kompetenscoach, en behörig testledare för branschvalidering samt utbildare beroende på val av kompetensutvecklande insatser.

I programmet ingår digitala och fysiska lärandeträffar med andra företag som också arbetar med SÄKRAD-programmet. Innehållet i träffarna bestäms av deltagande företag och faciliteras av coachen.

Skicka in er intresseanmälan senast den 10/6 2024.​

Handledning med material för SÄKRAD-modellen ägs av konsortiet Svensk industrivalidering. 
För mer information om programmet och material kontakta

Har du frågor om SÄKRAD? Kontakta någon Marlene eller Monica!

Har du frågor om SÄKRAD? Kontakta Marlene eller Monica

Projektledare och Industricoach

073-821 63 91

Marlene Hagenrud

Projektledare och Industricoach

Kontaktuppgifter

  • 073-821 63 91

Projektledare och Industricoach

070-376 99 60

Monica Kutics Normark

Projektledare och Industricoach

Kontaktuppgifter

  • 070-376 99 60

Dela via