Hållbar industri | Kompetenslyft grön industri | Utbildning

Grundläggande hållbarhetsutbildning

Digitalt och fysikt.

12 december, 18 januari, 24 januari eller 25 januari

Grundläggande hållbarhetsutbildning
Digitalt och fysikt.
12 december, 18 januari, 24 januari eller 25 januari

Matcha kraven i den gröna omställningen:

Grundläggande hållbarhetsutbildning

Vad betyder den gröna omställningen för dig som medarbetare och chef?
Hur påverkas du och ditt företag av kraven som ställs av de stora företagen?
Välkommen till en halv dags grundläggande hållbarhetsutbildning.

Målet med utbildningen är att göra hållbarhet begripligt och sammanfatta vad varje medarbetare behöver känna till. Vi går igenom vilka möjligheter och utmaningar som den gröna omställningen för med sig, och vilka nya kompetenser som kan behövas, t.ex. kring hållbarhet, inköp och leveranskedjor samt inom digital och modern teknik. 

Välkommen vid ett av följande tillfällen:

18 januari, Digitalt via Zoom kl 13.00 – 16.30. Värd H2 Green Steel.

Anmälan

24 januari, fysiskt i Luleå kl 13.00 – 16.30. Värd SSAB. Kulturens Hus, Luleå

Anmälan

25 januari, Aurum hotell, Skellefteå kl 09.00 – 12.30. Värd Boliden Rönnskär.

Anmälan

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri och finansieras av EU, Fonden för en rättvis omställning. Därutöver finansieras projektet också av projektparterna samt Sparbanken Nord. IUC Norr är projektägare.

Begränsat antal platser. Får du förhinder vill vi ha din avbokning senast 48 timmar före startdatum, annars debiteras kostnaden.

Utbildare

Vill du veta mer?
Har du några frågor? Kontakta telefon 070-376 99 60.


Dela via