Hållbar industri | Online | Workshop

Vad innebär CSRD för ditt företag?

Digital

25 maj kl 9.00-12.00

Anmäl här
Vad innebär CSRD för ditt företag?
Digital
25 maj kl 9.00-12.00

Vad innebär EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering (CSRD) för ditt företag?

CSRD-direktivet (Sustainability Reporting Directive) innebär att stora företag och organisationer ska rapportera enligt en ny rapporteringsstandard kallad ESRS. Det står för European sustainability reporting standards och målet är att det ska leda till att öka transparensen och jämförbarhet eftersom företag kommer behöva lämna mer omfattande upplysningar och information kopplad till hållbarhet än tidigare. 

En introduktion till hållbart företagande

Syftet med det nya CSRD-direktivet är att öka tillgången till information om hur företag påverkar människor och miljö samt hur företag påverkas av hållbarhetsfrågor. Välkommen till en workshop om vad detta innebär för ditt företag.

Innehåll
  • Introduktion till regelverk och standards
  • Rapporteringskrav
  • Värdekedjan och intressenters betydelse
  • Koppling mellan CSRD, Taxonomin och andra ramverk
Omfattning
  • Deltagarna kommer att få ta del av förinspelade filmer med kunskapshöjande innehåll. Skickas ut en vecka innan workshopen.
  • Workshopen innehåller övningar för att koppla nyvunnen kunskap till en färdplan framåt utifrån var respektive företaget befinner sig i sin omställningsresa och vad som behöver prioriteras mot bakgrund av CSRD och ESRS.
Målgrupp

Små och medelstora industriföretag.

Datum

25 maj kl. 9.00-12.00.

Anmälan

Vi önskar din anmälan senast den 12 maj.

Plats

Digitalt via Teams.

Pris

Workshoppen är kostnadsfri.

Anmäl dig här


Dela via