Så förhindrar du smittspridning av Covid-19

Så förhindrar du smittspridning av Covid-19

Med anledning av viruset Covid-19 (Coronavirus) är det viktigt att vi alla hjälps åt att vidta åtgärder för att inte bidra till att föra smittan vidare. IUC Norr tar löpande del av händelseutvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tills vidare gäller att du som blivit sjuk i Covid-19 (Coronaviruset), har utsatts för smitta eller har nära anhörig som blivit sjuk i Covid-19 (Coronaviruset) inte ska delta på träffar anordnade av IUC Norr. Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ber vi dig att inte besöka våra event och träffar. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.

IUC Norr genomför förändringar löpande gällande kommande event och andra planerade träffar, exempelvis erbjuder webbsändningar som ett komplement till att delta fysiskt.

Vi har valt att skjuta upp eller ställa in många av de träffar/seminarier som var planerade den närmaste tiden trots att besökssiffran var betydligt lägre än 500 personer/träff. Detta gör vi på IUC Norr som en försiktighetsåtgärd. Håll utkik på vår webb och sociala medier om uppdateringar och nya datum för genomförande.

Tack för att du hjälper till att hålla nere riskerna!

Har du frågor, kontakta någon av oss på IUC Norr.

Dela via

Information | IUC Norr | Medarbetare | Teknikcollege

Välkommen Anna!

Vi hälsar Anna Behm varmt välkommen till oss på IUC Norr i rollen som processledare för Teknikcollege Norrbotten! Hej Anna…

3 oktober, 2023 — Lästid 1 min

Rapport 1000 företagsintervjuer

Covid-19 | Projekt | Rapport | Robotlyftet

En nationell temperaturtagning av svensk industri: Stor vilja att satsa på utveckling

Intervjuer med 1000 små och medelstora industriföretag över hela landet ger inblick i industrins utmaningar och möjligheter. Nätverket IUC Sverige…

16 mars, 2021 — Lästid 3 min

Covid-19 | IUC erbjudande | Robotlyftet

Sveriges industriföretag visar stort intresse för stöd och utveckling

Hur har Sveriges små och medelstora industriföretag egentligen påverkats av Covid-19? Inom vilka områden har man idag störst behov av…

9 oktober, 2020 — Lästid 3 min

Omställningslyftet

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet. Omställningslyftet var…

29 april, 2024 — Lästid 1 min