Lågan | Workshop

Var med och påverka Driftlyftet – framtidens driftutbildning

Via Teams

26 februari kl 13.00-14.30

Anmäl här
Var med och påverka Driftlyftet – framtidens driftutbildning
Via Teams
26 februari kl 13.00-14.30

Var med och påverka Driftlyftet – framtidens driftutbildning

Det finns ett förslag att med stöd från Energimyndigehten utveckla en kompetenssatsning för drifttekniker för effektivare energianvändning i byggnader, kallat ”Driftlyftet”.

Som nästa steg strävar Energimyndigheten efter att förankra konceptet på en bredare skala bland intressenter inom branschen. Under workshopen kommer ett förslag till utbildningskonceptet och innehåll att presenteras och diskuteras i detalj. Deltagarna har möjlighet att tycka till om de rekommenderade temana och planerade innehållet. Syftet med workshopen är att få återkoppling för rekommenderat upplägg och innehåll till Driftlyftet.

Workshopen vänder sig till fastighetsägare, driftorganisationer och andra intresserade.

Agenda 

  • Hej och välkomna från LÅGAN – Åsa Wahlström
  • Inledning från Energimyndigheten – Dag Lundblad
  • Genomgång av förstudie med förslag till upplägg och innehåll – Mari-Liis Maripuu och Karin Glader, CIT Renergy
  • Gruppdiskussion: Behovet av en utbildningssatsning för drifttekniker
  • Förslag på innehåll med möjlighet till inspel från deltagarna
  • Förslag på genomförande
  • Nästa steg

Datum Den 26 februari kl. 13:00 till 14:30
Plats Via Teams.
Frågor Vid frågor kontakta Mari-Liis Maripuu 

Registrera dig här

 

 

 

 

Dela via