Lågan | Online | Webbinarium

Regionala exempel från genomförda energieffektiviseringsprojekt

Online

Torsdag den 23 november 08.15–10-30

Anmäl här
Regionala exempel från genomförda energieffektiviseringsprojekt
Online
Torsdag den 23 november 08.15–10-30

Den 23 november anordnarna deltagarna i LÅGAN-projektet webinariet Goda exempel på energiuppföljning för ökad kompetensuppbyggnad ett gemensamt webbinarium.

Dagen kommer inledas med två intressanta föredrag:
  • Information om pågående arbete på Regeringskansliet rörande energianvändning i byggnader kopplat till direktiven om Energieffektivisering (EED) samt Energiprestanda i byggnader (EPBD). – Sandra Lennander Kansliråd och Tobias Walla Departementssekreterare på Klimat- och näringslivsdepartementet
  • Hur kan fastighetsägarna bidra till den regionala och nationella färdplanen? Ett exempel från Dalarna  – Malin Karlsson Byggdialog Dalarna

Sedan kommer vi få ta del av presentationer från några av de energieffektiviseringsprojekt som följts upp. Dagen avslutas med en gemensam diskussion om behov av att stärka kompetens och kunskap regionalt.

Datum: Torsdag den 23 november.
Tid: 08.15 – 10.30

Plats: Online

Anmäl dig här

Agendan uppdateras löpande.

Goda exempel på energiuppföljning är en fortsättning projektet LÅGAN Energirenovering – bättre energirenovering genom regional samverkan där LÅGANs regionala nätverk studerade planering och utredning av en energirenovering med hjälp av Totalmetodiken i pilotprojekt fram till anbudsförfrågan.

Projektet är en samverkan mellan LÅGAN och de regionala nätverken

Talare

Karin GladerBiträdande Koordinator för LÅGAN
Åsa WahlströmKoordinator för LÅGAN
Sandra LennanderRegeringskansliet, Kansliråd

Välkommen!

Dela via