Online | Utbildning

Utbildning: Digitala verktyg och visualisering av produktionssystem (3 halvdagar)

Online

Dag 1: 23/3 08.30-12.30, Dag 2: 30/3 08.30-12.30, Dag 3: 13/4 09.00-10.30

Anmäl här
Utbildning: Digitala verktyg och visualisering av produktionssystem (3 halvdagar)
Online
Dag 1: 23/3 08.30-12.30, Dag 2: 30/3 08.30-12.30, Dag 3: 13/4 09.00-10.30

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna insikt och grundläggande kunskap hur digitala verktyg kan användas för snabbare, effektivare och mer flexibel utformning och utvärdering av automations- och produktionslösningar. 

Innehåll

Föreläsningar/beskrivningar av grundläggande teori och användningsexempel för hur man med IT-verktyg idag kan visualisera och simulera hur ett lösningsförslag skulle kunna fungera. Deltagarna får exempel på hur de kan använda lämpliga digitala verktyg i sitt företag, få en introduktion till användande av sagda verktyg och utföra enklare övningar.           

Dag 1: 
 • Introduktion digital tvilling för konceptutveckling och visualisering av produktionslösningar  
 • Genomgång av vad du kan göra med digitala verktyg för konceptutveckling och visualisering produktionslösningar 
 • Behov av indata och kompetens  
 • Simulering av hel fabrik eller viss operation  
 • Optimeringsmöjligheter  
 • Virtual commissioning  
 • Koppling mellan digital tvilling och den verkliga produktionen
 Dag 2: 
 • Digitala verktyg på marknaden  
 • Praktiskt exempel på konceptutveckling och visualisering produktionslösningar  
 • Kundcase och effekter med digitala verktyg 
 • Introduktion testmiljö digital tvilling  
 • Genomgång hemuppgift 
Dag 3: 
 • Uppföljning hemuppgift
 • Möjlighet att testa verktyg efter genomförd kurs i 30 dagar 
 • Summering 
Datum
 • Dag 1: 23/3 08.30-12.30
 • Dag 2: 30/3 08.30-12.30
 • Dag 3: 13/4 09.00-10.30
Målgrupp 

Tillverkande industriföretag, dess produktionsledning och produktionsingenjörer som planerar investeringar i automation och robotiklösningar. Systemleverantörer av produktionslösningar till industrin som har behov att själva visualisera och simulera sina systemlösningar som en del av införsäljningsprocessen till de tillverkande företagen.  

Pris

Pris 6.000 kr/kurs och deltagare.

Denna utbildning är en del av ett utbildningsprogram där denna utbildning är en. Utbildningarna är primärt riktade till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Information om vilka andra kurser som ingår i programmet hittar du här.

Anmälan senast

Anmäl dig senast den 4/3 2022.

Boka din plats

Dela via