Utbildningsprogram: Produktion och ledarskap

Samtliga utbildningar genomförs digitalt. Ta chansen att utveckla ledare och medarbetare. Erbjudandet gäller så länge det finns platser kvar!

Logo Europeiska regionala utvecklingsfonden
Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och drivs av IUC Norr.

Genom att stötta företagen i införandet av automation och robotar i sina produktionssystem skapas förutsättningar för industrins fortsatta konkurrenskraft. Nu finns ett utbildningsprogram särskilt anpassade efter industrins behov.

Dessa utbildningar ingår i utbildningsprogrammet:

Utbildningarna är primärt riktade till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Priset är 6.000 kr/utbildning.


Utbildning: Lean och ledarskap (3 halvdagar)

Lean handlar om att reducera slöserier samt att utjämna och reducera belastningar på ditt produktionssystem. Detta görs alltid i nära samverkan med personalen och därför är ledarskapets utveckling och samsyn kring Lean av största vikt.

Innehåll

Denna utbildning vänder sig till de som redan har påbörjat sin resa mot Lean och vill ge sina ledare och nyckelpersoner en möjlighet att utveckla sitt ledarskap utifrån att alla individer ska tillåtas lära och växa som individer i organisationen. Utbildningen behandlar en del teorier som varvas med diskussioner och en praktisk dialogövning. Hemuppgift mellan passen ingår.

Dag 1:
 • Lean ledarskap intro
 • Hur skapas engagerade medarbetare
 • Att leda genom öppna frågor – Att lyssna – Att utmana – Hemläxa på eget företag
Dag 2:
 • Uppföljning och diskussion kring hemläxa
 • Utmaningar för ledare vid ett Lean-införande
 • Ledarnas arbetssituation.
Dag 3:
 • Hur får ni ledare inom bolaget som fortsätter utvecklas?
 • Dialogövning
Datum
 • Dag 1: 23/3 kl 08.00 – 12.00
 • Dag 2: 30/3 kl 08.00 – 12.00
 • Dag 3: 5/4 kl 08.00 – 12.00
Målgrupp

Kurserna vänder sig främst till ledare och nyckelpersoner inom produktion som bör känna till hur ledarskapet kan påverkas vid införande av Lean. Det är en fördel (men inte nödvändigt) om kursdeltagarna spelat Leanspel eller genomgått en grundläggande Lean-utbildning.

Anmälan senast

Sista anmälningsdag 4/3 2022.

Om utbildningsledarna

Jennie Söderlind, iTid har många års erfarenhet av produktionstekniskt arbete inom tillverkningsindustrin som tekniker, projektledare och i ledande befattningar.

Magnus Olsson, iTid har lång erfarenhet av arbete i tillverkande industri med internlogistik, processteknik och verksamhetsutveckling.

Anders Sörqvist, iTid är en erfaren konsult som med förståelse för de strategival som finns i ett tillverkande företag kan omsätta strategierna

Pris

Pris 6.000 kr/person.

Utbildningarna är primärt riktade till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten.

Klicka här för anmälan!


Utbildning: Digitala verktyg och visualisering av produktionssystem

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna insikt och grundläggande kunskap hur digitala verktyg kan användas för snabbare, effektivare och mer flexibel utformning och utvärdering av automations- och produktionslösningar.

Innehåll

Föreläsningar/beskrivningar av grundläggande teori och användningsexempel för hur man med IT-verktyg idag kan visualisera och simulera hur ett lösningsförslag skulle kunna fungera. Deltagarna får exempel på hur de kan använda lämpliga digitala verktyg i sitt företag, få en introduktion till användande av sagda verktyg och utföra enklare övningar.

Dag 1:
 • Introduktion digital tvilling för konceptutveckling och visualisering av produktionslösningar
 • Genomgång av vad du kan göra med digitala verktyg för konceptutveckling och visualisering produktionslösningar
 • Behov av indata och kompetens
 • Simulering av hel fabrik eller viss operation
 • Optimeringsmöjligheter
 • Virtual commissioning
 • Koppling mellan digital tvilling och den verkliga produktionen
Dag 2:
 • Digitala verktyg på marknaden
 • Praktiskt exempel på koncept-utveckling och visualisering produktionslösningar
 • Kundcase och effekter med digitala verktyg
 • Introduktion testmiljö digital tvilling
 • Genomgång hemuppgift
Dag 3:
 • Uppföljning hemuppgift
 • Möjlighet att testa verktyg efter genomförd kurs i 30 dagar
 • Summering
Datum
 • Dag 1: 23/3 kl 08.30 – 12.00
 • Dag 2: 30/3 kl 08.30 – 12.00
 • Dag 3: 13/4 kl 09.00 – 10.30

ONLINE | DARIS

Utbildning: Digitala verktyg och visualisering av produktionssystem

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna insikt och grundläggande kunskap hur digitala verktyg kan användas för snabbare, effektivare och mer flexibel utformning och utvärdering av automations- och produktionslösningar.

Målgrupp
 • Tillverkande industriföretag, dess produktionsledning och produktionsingenjörer som planerar investeringar i automation och robotiklösningar
 • Systemleverantörer av produktionslösningar till industrin som har behov att själva visualisera och simulera sina systemlösningar som en del av införsäljningsprocessen till de tillverkande företagen.
Anmälan senast

Sista anmälningsdag 4/3 2022.

Om utbildningsledaren

Jonas Näsström, Ditwin har många års erfarenhet produktionssimulering och produktutveckling inom tillverkande industri. Han har arbetat med programmering av forskningsrobotar och verkstadsmaskiner, och sammankoppling mellan mekanisk fabriksmodeller och digitala tvillingar.

Pris

Pris 6.000 kr/person.

Utbildningarna är primärt riktade till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten.

Klicka här för anmälan!

Vill du veta mer?

Hör av dig till Andréas om du vill veta mer om utbildningarna inom projektet DARIS.