IUC Erbjuder | Lågan | Online

Lunchwebbinarie: Erfarenheter kring styrproblem och luftflödesbalans

Online via Zoom

Den 30 november 2022 kl. 11:30-13:00

Anmäl här
Lunchwebbinarie: Erfarenheter kring styrproblem och luftflödesbalans
Online via Zoom
Den 30 november 2022 kl. 11:30-13:00

Ett vanligt problem är det glapp som ofta finns mellan energiberäkning och uppmätta energianvändning i nya byggnader. Inom LÅGAN har ett projekt genomförts i syfte att öka branschens kunskap och belysa vanliga fel och bristers betydelse för energianvändningen, se Glappet mellan projekterad och uppmätt energiprestanda

Styrproblem kan påverka byggnadens energianvändning relativt mycket. Det gäller att verifiera att installationer fungerar som avsett, för att ha en möjlighet att erhålla den beräknade/önskade energiprestandan. Även luftflödesbalans i lägenheterna och ventilationsaggregatet är väsentligt för byggnadens energianvändning och är beroende på kvalitén noggrannheten i luftflödesmätningarna och injusteringen av ventilationssystemet. Vid detta webbinarie ges möjlighet att i mer detalj diskutera vanliga fel och brister rörande styrproblem och luftflödesbalans.

Program
  • 11.30 Inledning – Victoria Edenhofer, CIT Energy Management
  • Presentation om erfarenheter kring styrproblem och luftflödesbalans – Per Kempe, PE Teknik & Arkitektur
  • Frågestund och diskussion
  • 13.00 Avslut

Anmäl dig här

Datum

Den 30 november 2022 kl. 11:30-13:00 

Plats

Zoom 

Kostnad

Kostnadsfri 

Arrangör LÅGAN och BeBo. För mer information kontaktat Victoria Edenhofer, CIT Energy Management, , telefon: 070-440 64 68 

Dela via