Välkommen Anton!

Vi säger välkommen till Anton Nygård som gör sitt examensarbete hos oss på IUC Norr. Anton läser sista året inom civilingenjör Industriell Ekonomi.

Hej Anton! Vad ska du göra på IUC Norr?

Jag har fått i uppgift att titta på hur det ser ut med samarbete kring avfall och biprodukter mellan små- och mellanstora industriföretag i Norrbotten och Västerbotten. Konceptet, som är en del av cirkulär ekonomi, heter industriell symbios och har fått mycket uppmärksamhet senaste åren.

Vad är industriell Symbios och varför är det så bra?

Industriell symbios är ett koncept där det ena företagets avfall eller biprodukt kan användas som ingående resurs i ett annat företag. Det första företaget slipper slänga material, det andra företaget får tag på material billigare än nyproducerat och det totala resursutnyttjandet ökar, en win-win-win alltså!

Vad vill du jobba med när du är klar med din utbildning?

Jag gillar idén att hjälpa till att stärka kompetensen bland företag i Norrbotten och Västerbotten och jobbar gärna med liknade arbetsuppgifter.

Dela via

Information | IUC Norr

Nya styrelsemedlemmar hos IUC Norr

IUC Norrs styrelse är en viktig resurs i arbetet med att följa upp samt sätta mål och strategier för verksamheten…

16 oktober, 2023 — Lästid 3 min

Maria Enholm

Information | IUC Norr | Medarbetare

Maria Enholm ny vd för IUC Norr 

Styrelsen för IUC Norr har utsett Maria Enholm, nuvarande utvecklingschef vid Polarbröd AB, till ny vd för IUC Norr. Maria…

11 januari, 2024 — Lästid 2 min

Omställningslyftet

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet. Omställningslyftet var…

29 april, 2024 — Lästid 1 min

IUC Norr | Kompetenslyft grön industri | Medarbetare

Välkommen Maria!

Vi hälsar Maria Taylor varmt välkommen till oss på IUC Norr i rollen som projektansvarig för Kompetenslyft Grön Industri. Maria…

22 februari, 2024 — Lästid 2 min