Samverka med era kollegor i näringslivet på orten

Vi fick en pratstund med Mathias Hedström som arbetar på IUC Norr. Mathias berättar hur han bidrar till industrins utveckling, främst i Västerbotten.

Hur ser du på industrins utveckling i regionen?

Västerbotten står nu inför stora positiva utmaningar inom industrin med fokus på hållbarhet och innovation. Tillsammans kan vi skapa möjligheter för etablering av verksamheter i hela regionen, inte enbart vid kusten. Vi måste samverka bättre, på alla plan, för att lösa kompetensförsörjningsfrågan. Det är i nuläget svårt för arbetskraft att hitta bostäder och där ser jag stor potential för inlandet. Det digitaliserade arbetsklimatet som vi blivit tvungna att anpassa oss till i och med pandemin öppnar nya möjligheter för företagen att anställa personal till funktioner inom industrin som inte behöver vara på plats dagligen. Lösningar med kontorshotell inom kommuner i hela regionen bör vara en prioriterad fråga för både kommuner och företag för att säkerställa att människor erbjuds möjlighet till anställning och tillgång till en inte lika dramatisk bostadsmarknad.

Ska du som ledare lyckas i ditt förändringsarbete måste du vara tydlig i din kommunikation till organisationen.

Vad är din roll på IUC Norr?

Jag är affärsutvecklare med fokus på företagen i Västerbotten.

Hur bidrar du till att öka konkurrenskraften i industrin?

I mitt arbete möter jag företagsledare och personal som arbetar hårt för att kunna leverera sina produkter och tjänster. Vi arbetar mot att i rätt läge stötta och vidareutveckla dessa organisationer och människor för att de ska kunna möjliggöra nya affärer och våga göra de investeringar som krävs inför framtiden.

Vad gör du en dag på jobbet?

Det bästa med att vara affärsutvecklare är att dagarna är så varierande! En dag kan jag ha ett eller flera företagsbesök där vi tillsammans jobbar i olika projekt. Nästa dag är jag delaktig i någon form av nätverksträff eller möten med näringslivet, kommuner, regionen eller andra samverkansparter. Nästa dag intervjuar jag företag om deras nuläge och hur deras behov ser ut för framtiden.

Affärsutvecklare

073-333 91 38

Mathias Hedström

Affärsutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 073-333 91 38

Dela via

IUC Norr | Trender

Omvärldsbevakning januri 2023: Kärnkraft, Metaverse och cybersäkerhet i fokus

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IUC Norr omvärldsbevakning och trendspaning. Fokus ligger på trender som påverkar svensk…

26 januari, 2023 — Lästid 6 min

Medarbetare | Våra erbjudanden

IUC Norr förstärker i Västerbotten

IUC Norr utökar och stärker sin närvaro i Västerbotten genom att rekrytera Mathias Hedström i rollen som affärsutvecklare med placering…

7 oktober, 2021 — Lästid 2 min

KTP | Luleå tekniska universitet | Våra erbjudanden

KTP – Kunskapsväxling mellan akademi och industri

Välkommen på ett digitalt informationsmöte där IUC Norr, Luleå tekniska universitet och Martin Spegel, marknadschef på Mirror berättar om sina…

16 november, 2021 — Lästid 1 min

IUC Norr | Medarbetare

Välkommen Marie!

Vi hälsar Marie Holmgren varmt välkommen till oss på IUC Norr i rollen som projektansvarig, projektledare och affärsutvecklare. Marie har…

22 november, 2022 — Lästid 1 min