Pilotåret av Omställningslyftet har gått i mål (och vilka resultat vi har uppnåt!)

För exakt ett år sedan startade ett unikt pilot- och utvecklingsprojekt riktat mot svensk industri, Omställningslyftet. Nu har projektet gått i mål med lyckat resultat.

IUC-nätverkets 21 bolag har samverkat och arbetat tillsammans med RISE Research Institutes of SwedenSISP – Swedish Incubators & Science ParksIVL Svenska Miljöinstitutet Energikontoren Sverige för att stötta små- och medelstora industriföretag att utveckla effektivare produktionsmiljöer, utforska nya och klimat- och miljösmarta materialval och affärsmodeller. Allt med målsättningen att minska industrins klimatavtryck och samtidigt öka resultaten på sista raden.

IUC:s industricoacher, affärsutvecklare och projektledare – från norr till söder – har intervjuat, inspirerat, coachat, vidareförmedlat företag till forskning, finansieringsmöjligheter som sänker trösklarna till investeringar och – inte minst – vidareförmedlat flertalet små-och medelstora företag till nya utvecklingsresor inom Produktionslyftet.

Vi har mött alla typer av företag: de som vill men inte har kompetensen att starta, de som är nyfikna och redo och de som redan kommit långt på hållbarhetsresan.

Resultaten från vårt gemensamma arbete är slående:
– Nära 8 av 10 deltagande företag uppger att Omställningslyftet har bidragit till ökad motivation att satsa på deras hållbarhetsarbete.
– 7 av 10 företag upplever att insatserna till stor del eller mycket stor del har haft relevans för deras affär.
– Hälften av företagen säger att Omställningslyftet har lett till nya kontakter.

IUC tackar för ett välfungerande samarbete med samtliga projektpartner. Tillsammans har vi visat att samverkan fungerar och skapar värde och affärsnytta ute hos företagen. IUC:s kompetenser, vår organisation och glöd för en grön, lönsam och jobbskapande industri i Sverige står redo för fortsatta samarbeten.

 

Läs mer om Omställningslyftet

 

Vill du veta mer om Omställningslyftet kontakta Peter.

Projektledare och Industricoach

072-086 73 46

Peter Jonsson

Projektledare och Industricoach

Kontaktuppgifter

  • 072-086 73 46

Dela via

Information | Omställningslyftet

100 omställningsintervjuer med industriella SMF

Intervjuer med 100 små och medelstora industriföretag över hela landet ger inblick i industrins utmaningar och möjligheter. Nätverket IUC Sverige…

20 januari, 2023 — Lästid 1 min

Omställningslyftet

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet. Omställningslyftet var…

29 april, 2024 — Lästid 1 min

IUC Norr | Kompetenslyft grön industri | Medarbetare

Välkommen Maria!

Vi hälsar Maria Taylor varmt välkommen till oss på IUC Norr i rollen som projektansvarig för Kompetenslyft Grön Industri. Maria…

22 februari, 2024 — Lästid 2 min

IUC Norr | Kompetenslyft grön industri | Utbildning

Grundläggande utbildning i hållbarhet

Vad innebär en grön omställning för den som arbetar inom stål- och metallindustrins värdekedjor? Projektet Kompetenslyft Grön Industri har under…

28 januari, 2024 — Lästid 1 min