Krönika: Industriell omställning – varje dag

I intervjuer med 1 000 små och medelstora industriföretag i landet ställde IUC Sverige bland annat frågor om deras behov för att fortsätta utveckla sin konkurrenskraft och lönsamhet. Resultatet visar att det som företagen prioriterar högst är produktionseffektivisering, digitalisering, automation/robotik och kompetensförsörjning.

Det är föga förvånande och det ligger i linje med både regeringens, Tillväxtverkets och IUC:s prioriteringar – men en intressant skillnad mellan norr och söder sticker ut i materialet. Hela 43 procent av de intervjuade företagen i Norrbotten och Västerbotten anger hållbarhet som ett behovsområde medan motsvarande siffra för riket är 17 procent.

Vad säger då denna skillnad? Ja, vi tolkar det som att många små och medelstora industriföretag i norra Sverige är leverantörer och samarbetsparter till basindustrin och därför har kunskap om och insikt i deras banbrytande satsningar för omställning. De förstår också framtidsmöjligheterna med de nya stora investeringarna i batterifabrik, infrastruktur och annat. Utvecklingen i ”det nya Norrland” de senaste åren visar vägen och ökar både kunskap och medvetenhet. Företagen i Norrbotten och Västerbotten vet att det inte räcker med de lågt hängande frukterna för att hänga med och öka den egna verksamhetens ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhet. De vet att omställning är svårare och mer genomgripande än så.

Norra Sveriges stora företag är centrala i den globala omställningen, de inspirerar och utvecklar ny kunskap. Men ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Även de många små och medelstora industriföretagen i storföretagens leverantörsled och omgivande samhälle bidrar långsiktigt till utvecklingen av fossilfritt stål, förnybar energi, hållbarhet i byggande och infrastruktur, inkluderande kompetensförsörjning, attraktiva orter och mycket annat som ingår i den utveckling som pågår och är nödvändig.

Just nu sker de största industriella investeringarna i Sveriges historia, investeringar för omställning till ett fossilfritt samhälle. Norra Sverige går före och den tillväxten och investeringsviljan ställer höga krav på alla samhällsaktörer. För oss i IUC Norr är det viktigt att vara där de små och medelstora industriföretagen är, vi hjälper dem att bidra till omställningen och till sin egen hållbara tillväxt.

För oss innebär det en vidareutveckling där våra utvecklingsprojekt integrerar hållbarhet på nya sätt som med analys och konkreta metoder och verktyg hjälper företagen att gå från ord till handling i sin omställning. Utan hållbar omställning kommer de övriga prioriterade utvecklingsområdena inte att gagna företagens tillväxt på sikt – och det räcker inte med att lära sig mer, skriva policydokument och skrapa på ytan, det krävs ordentlig genomlysning, omtag och modiga förändringar i praktiken.

Vi vet av erfarenhet att resultaten blir bäst om förändringsprocesser startar i företagets unika nuläge och sedan anpassas praktiskt till just deras verksamhet. Därför har skräddarsydd kompetensutveckling och företagsunik processledning stort utrymme i IUC Norrs utvecklingsprojekt.

Hållbarhet är inte bara ord och något man bestämmer sig för, det är något man gör. Varje dag. Och där har vi en viktig roll i den historiska utveckling som just nu pågår i Norrbotten och Västerbotten.

* Rapporten Industrin till 1000 från IUC Sverige omfattar intervjuer med 1000 små- och medelstora industriföretag i hela Sverige. Undersökningen har genomförts på uppdrag av Tillväxtverket.

VD

070-326 88 11

Åsa Tjärnberg

VD

Kontaktuppgifter

  • 070-326 88 11

Dela via

Industriföretag i Sverige

Automationscheck för utveckling

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering…

27 juni, 2022 — Lästid 1 min

Information | IUC Norr

Välkommen Anton!

Vi säger välkommen till Anton Nygård som gör sitt examensarbete hos oss på IUC Norr. Anton läser sista året inom…

21 mars, 2023 — Lästid 1 min

Lean forum | Produktionslyftet | Samverkan

Strategisk samverkan för industrins utveckling

Det finns ett stort utvecklingsbehov inom den svenska industrin, där företagens utmaningar ser olika ut i olika delar av landet…

8 mars, 2023 — Lästid 2 min

IUC Norr | Medarbetare

Välkommen Ellinor!

Vi hälsar Ellinor Emilsson varmt välkommen till oss på IUC Norr. Ellinor kommer att arbeta med att öka intresset och…

22 februari, 2023 — Lästid 3 min