Krönika: Employer branding är mer än bilden av företaget

Krönika: Employer branding är mer än bilden av företaget

Personal- och kompetensbrist har verkligen blivit ett bekymmer för många företag. I den hårdnande konkurrensen om medarbetare gäller det inte bara att skapa en positiv bild och vara framgångsrik i sitt rekryteringsarbete utan även att lyckas behålla medarbetare under lång tid. Här behöver ofta de mindre företagen hjälp för att skapa en långsiktig strategi som speglar företagets djupa värden och som stöttar i det konkreta utvecklingsarbetet för en stark och välkomnande kultur.

Vad är det som avgör när människor väljer att börja hos och att stanna kvar hos arbetsgivare? Samstämmiga undersökningar visar att utveckling samt känsla av tillhörighet, motivation och möjlighet att påverka kommer högt upp på listan. Vi brukar även lägga till ”sanningens minut”. Det vill säga att det finns samstämmighet mellan bilden av företaget och verkligheten. Om det glappet är stort riskerar företaget att snabbt tappa de personer de lyckats rekrytera. Och det är dyrköpta erfarenheter.

Ett starkt arbetsgivarvarumärke bottnar i företagets kärna och har konkurrenskraftiga affärer som mål. Utan lönsam affär – ingen trygg arbetsgivare. Ett grundläggande internt utvecklingsarbete för att fördjupa insikten om företagets kärna och för att formulera den som värdegrund, vision och mål eller liknande uppdelning är en både nödvändig och inspirerande utgångspunkt för att ta ytterligare steg och vidareutveckla upplevelsen av företaget, för medarbetare och arbetssökande.

Men det måste vara på riktigt. Det räcker inte med en ytlig värdegrund som skulle kunna gälla vem som helst. Att vara känd som en attraktiv arbetsgivare, employer branding, handlar om att veta vem man är och vart man är på väg. I ett attraktivt företag är ledarna inlyssnande och kommunikativa. Kulturen är öppen, jämställd och tillåtande. Arbetsmiljön är hälsofrämjande. Verksamheten är miljömässigt hållbar och ekonomin trygg. Hållbarhetens alla aspekter genomsyrar hela verksamheten och medarbetarna talar gott om företaget.

Känslan av mål och mening är viktigt för medarbetares engagemang och lojalitet, och det har sin grund i en stark och ärligt menad kärna. Vissa företag har redan en stark värdegrund och lever efter den, men behöver ta ytterligare steg för att vidareutveckla arbetet, ofta via ledarskap, struktur och kommunikation. Andra företag är mer ovana vid att prata om så kallade mjuka värden. De behöver hjälp med att lämna sin bekvämlighetszon och ge sig in i en utvecklingsprocess där de exponerar både sig själva och sina företag.

Ett utvecklingsarbete kan handla om att brottas med frågor som: Hur var det vi tänkte och kände när vi startade? Vad var drivkraften då och vad är drivkraften nu? Den bild vi ger utåt, stämmer den med vår kärna, bottnar den, är den sann? Är det en bild som bekräftas när man väl är här hos oss? Är det en bild som medarbetarna kan vara med och utveckla/förstärka? Det är lätt att bli hemmablind och att fortsätta göra som man brukar göra. För att komma djupare behöver förutfattade meningar och gamla sanningar synas och ifrågasättas.

Insikten om vad som krävs när konkurrensen om arbetskraft hårdnar är en stark drivkraft för de företag som engagerar sig i utvecklingsprojekt hos oss på IUC Norr. De inser att det är lättare att sikta högt och nå sina mål när värderingar och syfte är en stadig grund och det finns samstämmighet mellan bilden av företaget och upplevelsen när man väl är på plats.

Dela via

Industriföretag i Sverige | Omställningslyftet

400 omställningsintervjuer med industriella SMF

Intervjuer med 400 små och medelstora industriföretag över hela landet ger inblick i industrins utmaningar och möjligheter. Nätverket IUC Sverige har…

4 augusti, 2023 — Lästid 1 min

IUC Norr | Jobba hos oss

Vi söker Processledare för Teknikcollege Norrbotten

Omfattning: Heltid Varaktighet: Tills vidare Anställningsform: Tillsvidareanställning Tillträde: Enligt överenskommelse Placering: Luleå  Teknikcollege är en samverkansplattform i Sverige för industrins kompetensförsörjning. Konceptet bygger på att…

28 maj, 2024 — Lästid 4 min

IUC Norr | Medarbetare

Välkommen Maria!

Vi hälsar Maria Enholm varmt välkommen till oss på IUC Norr i rollen som vd. Maria kommer närmast från Polarbröd…

10 juni, 2024 — Lästid 3 min

IUC Norr | Kompetenslyft grön industri | Utbildning

Grundläggande utbildning i hållbarhet

Vad innebär en grön omställning för den som arbetar inom stål- och metallindustrins värdekedjor? Projektet Kompetenslyft Grön Industri har under…

28 januari, 2024 — Lästid 1 min