Industriråd Norr – en kraft i samhällsutvecklingen

Industriråd Norr – en kraft i samhällsutvecklingen

Nu skapas Industriråd Norr där basindustrier och andra industriföretag i Norrbotten och Västerbotten arbetar tillsammans med kommuner, regioner, länsstyrelser, forskningsinstitut, företagsfrämjare och andra som är intresserade av samhällsutveckling. I en anda av samverkan ska de hitta vägar för hållbar och positiv utveckling.

– Norra Sverige behöver inte välja antingen eller, vi behöver både och. Både industri och besöksnäring, både teknik och kultur, och en massa andra ”både och”. Vi behöver varandra, och en viktig part i det är industrin som tillsammans med ekosystemet av leverantörer och konsulter omkring dem bidrar starkt till regionens utveckling, säger Anders Wäppling, Styrelseordförande på IUC Norr som håller i taktpinnen under bildandet av Industriråd Norr.

Hela 28 procent av industriinvesteringarna i Sverige kommer från Norrbotten och Västerbotten, det är en kraftfull motor i en landsände som har cirka fem procent av landets invånare. Med ett exportvärde som ökar betydligt mer än riksgenomsnittet drar industrin in nya pengar till regionen i sin kärnaffär.
– Framgångsrik industri spiller över på många andra branscher, det gynnar till exempel hotell och andra verksamheter i besöksnäringen när industrin tar emot besökare från kunder och samarbetsparter. Inte minst bidrar industriföretagen till kompetensförsörjningen i regionen genom att vara attraktiva arbetsgivare för inflyttare, säger Åsa Tjärnberg.

Industrin i Norrbotten och Västerbotten står för ungefär 40 procent av de svenska regionernas bruttoregionalprodukt. Och det finns potential för fler och större affärer.

Industriråd Norr arbetar med utvecklingsfrågor som berör många företag och där är kompetensförsörjningen nummer ett.
– För att fortsätta utvecklas behöver vi bli fler människor i norra Sverige. Industrin utvecklar sina affärer men kompetensförsörjningen är det största enskilda hindret för tillväxt. Där måste vi hitta gemensamma, pragmatiska lösningar i bred samverkan. Frågan om kompetensförsörjning ägs av alla och är ett bra exempel på att det behövs en plattform som Industriråd Norr, säger Åsa Tjärnberg.

Dela via

Anders Hermanson, vd Bnearit.

Kompetensresan | Projekt

Samarbetet gav tillväxt för BnearIT

BnearIT hade nått en position i sin utveckling som krävde mer struktur och strategisk utveckling, både som affärspartner och som…

12 maj, 2021 — Lästid 5 min

Omställningslyftet

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet. Omställningslyftet var…

29 april, 2024 — Lästid 1 min

IUC Norr | Kompetenslyft grön industri | Medarbetare

Välkommen Maria!

Vi hälsar Maria Taylor varmt välkommen till oss på IUC Norr i rollen som projektansvarig för Kompetenslyft Grön Industri. Maria…

22 februari, 2024 — Lästid 2 min

IUC Norr | Kompetenslyft grön industri | Utbildning

Grundläggande utbildning i hållbarhet

Vad innebär en grön omställning för den som arbetar inom stål- och metallindustrins värdekedjor? Projektet Kompetenslyft Grön Industri har under…

28 januari, 2024 — Lästid 1 min