Online

Workshop: SAM – Ett måste eller ett hjälpmedel?

Digitalt via Teams

1 december 8.00-12.00

Anmäl här
Workshop: SAM – Ett måste eller ett hjälpmedel?
Digitalt via Teams
1 december 8.00-12.00

Workshop: SAM – Ett måste eller ett hjälpmedel?

Systematiskt arbetsmiljöarbete, eller SAM som det förkortas, förebygger arbetsskador, ohälsa och olycksfall i arbetet och lägger grunden för en bra arbetsmiljö framåt. Det tjänar både medarbetare, arbetsgivare och samhälle på. I denna workshop lär du dig att utveckla din verksamhet genom att göra rätt från början.

SAM styrs av lagar och förordningar och alla arbetsgivare – oavsett om de har en eller många hundra anställda – måste enligt lagen bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Som deltagare i denna workshop får du grundläggande kunskaper om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan implementeras i verksamheten och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Tid: 1 december 8.00-12.00
Plats: Digitalt via Teams
Kostnad: Kostnadsfritt
Målgrupp: SME företag som vill komma igång med SAM, eller fått erinran från arbetsmiljöverket att se över sitt systematiska arbetsmiljöarbete T.ex ledare, chefer och skyddsombud eller annan arbetstagarrepresentant.

Vi ser gärna att både arbetsgivare och arbetstagare representant från samma verksamhet deltar.

Anmäl dig här

Program

8.00-9.00

 • SAM lagkrav eller frivilligt
 • Vad ingår i Systematiska Arbetsmiljöarbetet
 • Förutsättningar för ett fungerande SAM

9.00-9.15
Paus

9.15-10.00

 • Vilka ska vara delaktiga i SAM inom den egna verksamheten
 • Roller och ansvar
 • Utmaningar och hinder (diskussion mellan deltagare)

10.00-10.15
Paus

10.15-11.00

 • Bygga upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Krav på verksamheten
 • Nulägesanalys/självskattning

11.00–11.15 Paus

11.15-12.00

 • Förslag på struktur
 • Lärdomar och insikter
 • Avslutning

Välkommen!


Aktiviteten genomförs inom projektet Attraktiv Industriregion. Projektägare är IUC Norr. Finansiärer är Region Norrbotten, Region Västerbotten, Kalix kommun, Luleå kommun, Pajala kommun och Piteå kommun.

Dela via