Norrbottens Handelskammare och Luleå Business Region

Attraktiv industriregion | IUC Erbjuder | Online

Vill du göra affärer med Europas största producent av ammoniak och konstgödsel?

Online

Tisdagen den 28 februari 09.00-17.00.

Anmäl här
Norrbottens Handelskammare och Luleå Business Region
Vill du göra affärer med Europas största producent av ammoniak och konstgödsel?
Online
Tisdagen den 28 februari 09.00-17.00.

Business matchmaking med Grupo Fertiberia:

Vill du göra affärer med Europas största producent av ammoniakoch konstgödsel?

Välkommen till en digital träff där ni som lokala industriföretag ges möjlighet att träffa Grupo Fertiberia och öka er attraktionskraft samt stärka er position i den

 industriella värdekedjan. Grupo Fertiberia presenterar sina kommande behov dagen avslutas med en business matchmaking där ni som vill bli underleverantör kan få chansen att presentera ert värdeerbjudande.

Program:

  • 09.00 Välkommen!
  • 09.10 Grupo Fertiberia presenterar sina kommande behov.
  • 10.00 Paus
  • 10.10 Små och medelstora företag presenterar sina erbjudanden.
  • 12.00 Lunch
  • 13.00 Business Matchmaking
  • 17.00 Tack för idag!

Målgrupp: 

Små och medelstora industriföretag som är intresserade av att vara en leverantör till Fertiberia.

Plats: 

Online

Tid: 

Tisdagen den 28 februari 09.00-17.00.
Matchmaking mellan Grupo Fertiberia och små och medelstora företag pågår mellan 13.00-17.00.

Vi vill ha din anmälan senast den 22 februari.

Välkommen!

Arrangeras i samverkan med Luleå Business Region och Norrbottens Handelskammare.

Dela via