Arrangeras av RISE och IUC Sverige i samarbete med AFA Försäkring.

Online | Teknikworkshop

Teknikworkshop: Säkra arbetsplatser vid samarbete mellan människa och robot

Online

TIsdag 22 mars

Anmäl här
Arrangeras av RISE och IUC Sverige i samarbete med AFA Försäkring.
Teknikworkshop: Säkra arbetsplatser vid samarbete mellan människa och robot
Online
TIsdag 22 mars

Via Produktion2030 arrangerar IUC en distansworkshop tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag.

Hur bedömer man ergonomisk belastning i manuella arbetsmoment och hur planerar man för säker automation där människa och robot samarbetar? Lär dig mer om säkra arbetsplatser vid samarbete mellan människa och robot.

Idag har eller planerar allt fler företag för automation där operatörer och robotar samarbetar, så kallade kollaborativa applikationer. I den här Teknikworkshoppen är fokus ökad kunskap om ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.

Du får lära dig mer om hur man kartlägger ergonomisk belastning vid manuellt arbete, hur man planerar för en säker robotisering där operatör och robot samarbetar. Dessutom presenteras en guide för riskanalys med principer och vägledning för att planera, implementera och förändra arbetsplatser med säker flexibel robotisering. Du får också kunskap och vägledning om regler och riktlinjer för CE-märkning

För vem?

Den här Teknikworkshoppen riktar sig till dig som har intresse av hur man bedömer ergonomisk belastning i manuella arbetsmoment och planerar för säker automation där robot och operatör samarbetar.

Praktisk information

Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt.
Tid: Tisdag 22 mars, kl. 09.00-12.00
Plats: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 17 mars 2022. Begränsat antal platser.

OBS! Vi önskar att ni är minst två deltagare per företag för att få ut det mesta möjliga av kursen.

Boka din plats

Workshopledare

Magnus Widfeldt, Caroline Jarebrant, Sandra Mattsson, Björn Backman och Johan Hedberg på RISE. Teknikworkshoppen arrangeras i samarbete med AFA Försäkring.

Öppna PDF för mer information


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via