Arrangeras av RISE, Chalmers och IUC Sverige.

Online

Teknikworkshop: Prediktivt underhåll för tjänstebaserade & hållbara affärsmodeller

Online

Torsdag den 10 februari

Anmäl här
Arrangeras av RISE, Chalmers och IUC Sverige.
Teknikworkshop: Prediktivt underhåll för tjänstebaserade & hållbara affärsmodeller
Online
Torsdag den 10 februari

Via Produktion2030 arrangerar IUC en distansworkshop tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag.

Har ni framtidssäkrat er produktion och har en plan för att utveckla era produktionssystem? Här får du kunskap om vad som krävs för företag som vill närma sig mer tjänstebaserade affärsmodeller både avseende utvecklingsprocessen, underhåll och digitalisering.

Mer tjänstebaserade affärsmodeller gör det möjligt att klättra i värdekedjan men för att göra det krävs en förståelse för vad som krävs och vilka kostnader det innebär. I digitaliseringens tidevarv ställer tjänsteerbjudanden inom produktionsteknikkrav på ett strukturerat och medvetet arbetssätt avseende underhåll, systemtillgänglighet och datahantering. Att utveckla tjänster kräver att tillgängligheten, som till stor del påverkas av underhållet, hanteras parallellt och tillsammans med kostnadsberäkningar.

För vem?

Den här Teknikworkshoppen riktar sig till dig som vill veta mer om hur man som företag kan närma sig mer tjänstebaserade affärsmodeller. Här har du chans att knyta kontakt med forskare och nätverka och diskutera med andra företag. Du får också insyn i hur andra företag hanterar sina olika produktionsutmaningar.

Praktisk information

Tid: Torsdag 10 februari, kl. 09.00 -12.00
Plats: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 3 februari 2022. Begränsat antal platser.

Boka din plats

Under Teknikworkshoppen presenteras erfarenheter från bland annat forskningsprojektet Prediktivt underhåll för tjänstebaserade & hållbara affärsmodeller i svensk industri.

Öppna PDF för mer information

Dela via