IUC Norr, Lean Forum, Plan, Lean Forum Bygg och iTid

Norrlandskonferensen 2023

Skellefteå, Sara Kulturhus

9-10 februari

Anmäl här
IUC Norr, Lean Forum, Plan, Lean Forum Bygg och iTid
Norrlandskonferensen 2023
Skellefteå, Sara Kulturhus
9-10 februari

1 000 miljarder kronor ska investeras i norra Sverige, och 100 000 personer behöver flytta hit. På temat ”En framtid där vi bor” sprider vi erfarenheter från norrländska företag som framgångsrikt arbetat med lean, logistik och planering för att möta dagens utmaningar.

Klicka här för att komma till anmälan

 

PROGRAM DAG 1

09.00-10.45

Mot ett nytt och bättre läge – företag delar med sig av sin utvecklingsresa

Åsa Tjärnberg, VD IUC Norr

Små och medelstora industriföretag i regionen delar med sig av sin utvecklingsresa inom kompetensförsörjning, hållbarhet och produktion.

09.00-10.45

Lean Forum Bygg

Kajsa Simu, Lean Forum Bygg

Möjligheter med Lean i byggsektorn – och på vilket sätt bidrar Lean forum Bygg. Vad är Lean Construction i relation till Lean? Vad är det som skiljer mellan dagens arbetssätt och ett arbetssätt som bygger på Lean Construction.

Information om vad Bygglyftet är och på vilket sätt samhällsbyggnadssektorn ha nytta av fler konkurrenskraftiga byggföretag.

11.00-11.45

Välkommen till Norrland 

Det är i norr det händer!

Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Johansson hälsar välkommen till Skellefteå och Norrland tillsammans med arrangörerna Plan, Lean Forum, Lean Forum Bygg, IUC Norr och iTid.

11.50-12.45

Mingellunch och utställning 

Arrangörerna Lean Forum, Plan, Lean Forum Bygg, IUC Norr och iTid finns på plats med ev partners.

 

12.50-13.25

En positiv kraft i samhället genom principstyrt förbättringsarbete (Plenum)

Joachim Nordin, VD Skellefteå Kraft AB
Skellefteå Kraft är en en positivkraft i samhället, med visionen att bli bästa energibolag för Sverige. I denna strävan har de framgångsrikt arbetat med principstyrt förbättringsarbete. Arbetet inkluderar beteenden, ledarskap och processer som fått medarbetare att växa. Skellefteå Kraft nominerades för detta till Svenska Leanpriset 2022.

13.30-14.00

Nya Rönnskär – förändring genom dialog (Plenum)

Eva Lindberg HR Boliden Rönnskär
För att kunna möta behoven hos kunder, befintliga och nya medarbetare, har företaget arbetat i sitt utvecklingsarbete i dialog med sina medarbetare. Eva beskriver arbetssättet som ligger till grund för ”Nya Rönnskär”.

14.05-14.35

SSAB  (Plenum)

Jonna Barsk, Verksamhetsstrateg SSAB Luleå

SSAB har idagarna tagit beslut om en ny ”Mini Mall” i Luleå. En investering på närmare 45 miljarder kronor. En konsekvens av detta är att masugnen stängs och närmare 10 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp försvinner.  Jonna brinner för omställningen i norr och kommer ge sin personliga syn på vad som kommer krävas i samhället för att få omställningen på plats.

14.40-15.00

Kaffe och mingel

 

15.05-15.35

Digitalisering på riktigt har skapat tillväxt och möjliggjort utbyggnad av en ny fabrik. (Parallellt spår)

Viktor Engström Inköp/Logistik, Lundqvist Trävaru AB

Lundqvist Trä är ett framgångsrikt företag som vunnit flera digitaliseringspriser för sitt sätt att låta kunden själv designa sina hus. Tillväxten har varit extrem och en utbyggnad av den “nya fabriken” på Haraholmen är under genomförande. De beskriver här arbetet med att utforma sin nya fabrik där val av produktionsstrategi och arbetssätt definierats innan utformning av flödet. Vi måste förstå hur fabriken skall köras innan den kan byggas. Allt blir dyrare och svårare att få till i efterhand och Lundqvists har involverat medarbetare och tänk till innan, samtidigt som de utvärderat alternativ mot bärande principer och inte från simuleringar med dåliga indata.

15.40-16.10

Sälj och verksamhetsplanering, ett verktyg för Ledningen (Parallellt spår)

Olov Boman, VD Kuusakoski Recycling AB

Kuusakoskis roll i den cirkulära ekonomin. Lyssna på hur företaget på ett enkelt men strukturerat sätt utvecklat sin egen långsiktiga styrning för att klara av svängningarna i en föränderlig marknad.

15.05-15.35

Kundfokus – ”Utifrån och in”. En väg att tackla omställningen (Parallellt spår)

Sofia Antonssen, Luleå Energi

Från att ha utgått från sin traditionella produktion och processer, vände Luleå Energi sitt fokus med utgångspunkt från sina kunder. Vad behöver kunderna och hur har Luleå Energi påbörjat sin förändring och omställning för att motsvara kundernas behov och kommande krav.

15.40-16.10

Lindbäcks Leanresa (Parallellt spår)

Pierre Ek, Lindbäcks Bygg

Lindbäcks bygg har jobbat i många år med Lean som verksamhetsstrategi. Redan för 10 år sedan vann de svenska Leanpriset för Bygg och blev 2021 Nominerade till Stora Leanpriset. Pierre beskriver hur arbetet utvecklats över tid. Vilka lärdomar finns för andra?

16.20 -16.50

Panelsamtal med Skellefteå Kraft, Boliden, , Kuusakoski , SSAB och IUC Norr

Vi behöver bli 100000 fler. Hur jobbar vi för att öka attraktiviteten?  Vilket ledarskap och medarbetarskap söks för att vara attraktiv som arbetsgivare. Hur attraherar, utvecklar och behåller vi kompetens?

16.50-17.00

Avslutning 

 

17.00

Bubbel och mingel

 

18.00

Middag

 

PROGRAM DAG 2 – studiebesök

08.00-08.30

Sara Kulturhus – Samverkan för hållbara byggnader

Sara Kulturhus och Skellefteå Kraft samtalar i trätrappan.

  • Val 1. Skellefteå Kraft

Vi promenerar gemensamt till Skellefteå Kraft som beskriver sitt principstyrda förbättringsarbete. Du får lära dig mer i mindre grupper.

  • Val 2. 08.30-13.00 Boliden Rönnskär

Vi tar oss med buss till Skelleftehamn och besöker Boliden Rönnskär.

13.00 – 15.00

Northvolt möter oss efter studiebesöken. Vi lyssnar på föredrag innan vi åker och tittar på ”siten”.

Bussen lämnar av tillresta vid flygplatsen kl 15.00 och ca 15.30 vid Sara Kulturhus

 

Helgtips

Stanna gärna i Skellefteå över helgen, eller för evigt. Vi behöver dig. Tips att göra finns på  visitskellefteå.se

Dela via