Lean | Online | Utbildning

Lean – introduktionsutbildning

Online

20 maj 8.00 – 12.00

Anmäl här
Lean – introduktionsutbildning
Online
20 maj 8.00 – 12.00

Lean – introduktionsutbildning

 

När: 20 maj 8.00 – 12.00
Var: Online. Länk skickas i samband med anmälan.
Kostnad: Kostnadsfritt för målgruppen*.
Ansökan om försumbart stöd kommer att behöva godkännas innan medverkan i utbildningen genomförs.
Anmälan: Vi vill ha din anmälan senast den 20 maj.

Innehåll

 • Inledning och presentation
 • Varför Lean?

  Varifrån kommer Lean och varför startades det. Här går vi igenom historien kring Lean och dess framväxt från Japan via USA till resten av världen. En bra förståelse för historien skapar en bra grund för förståelsen för hur Lean kom att bli Lean.

 • Värdegrund, principer, metoder, verktyg

  Lean är inte ett bestämt antal principer, metoder eller verktyg. Här ges förklaringar till hur olika principer, som är vanligt förekommande inom Lean, hänger samman med olika metoder och verktyg ofta använda inom Lean. Vi diskuterar hur principer, metoder och verktyg hänger samman med värdegrund och företagsmål. Två av de mest vanligt förekommande principerna är Just In Time Kaizen och Jidoka, vanligt förekommande metoder är 5S, daglig styrning m fl.

 • Förluster eller slöserier

  En stor del inom Lean handlar om att identifiera och eliminera förluster/slöserier. Här ser vi på vilka kategorier som finns gällande slöserier och hur man kan lära sig identifiera dem.

 • Ständiga förbättringar och engagemang

  Förbättringar kräver engagemang, bra kommunikation och ledarskap men det kräver även övning, coaching och vilja. Här diskuterar vi exempel på hur engagemang kan skapas, vad som krävs av en ledare och hur viktigt det är med uthållighet.

Ingår inte
 • Olika principer, metoder och verktyg kommer nämnas i utbildningen men en detaljerad genomgång ingår ej. 

 


PROJEKTPARTER OCH FINANSIÄRER

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta Monica

Projektledare och Industricoach

070-376 99 60

Monica Kutics Normark

Projektledare och Industricoach

Kontaktuppgifter

 • 070-376 99 60

Dela via