Kunskapsbrunch: Energigemenskaper

Online

fredag den 15 mars 2024 kl. 11.30

Anmäl här
Kunskapsbrunch: Energigemenskaper
Online
fredag den 15 mars 2024 kl. 11.30

Energi och energiproduktion har varit ett högaktuellt ämne den senaste tiden, till följd av en energikris och höga elkostnader. Det har lett till ett ökat intresse för framtida energilösningar i samhället, där inte minst bebyggelsen behöver bli en mer integrerad och aktiv del i energisystemet. Energigemenskap är en ny sorts organisering där det kan bli verklighet.

  • Datum:
  • Plats: Webbinarium

Anmäl dig här

Program

11.30 Välkommen till E2B2!
Anna Land, IQ Samhällsbyggnad och programansvarig E2B2

Energigemenskaper i Sverige och EU
Vad är en Energigemenskap? Och kan Energigemenskaper bidra till att fasa ut fossila bränslen och fasa in förnybara energikällor i energisektorn? Mette kommer bland annat prata om vad en energigemenskap är samt vad det är som hindrar respektive möjliggör för utvecklingen i Sverige.
Mette Lager, CIT Renergy

Energidelning inom Embassy of Sharing – system, funktion och komfort
Ulla beskriver det system för energidelning som företaget Granitor uppför i stadsdelen Hyllie i Malmö. Här delas värme och kyla mellan fastigheter, där de i detta forskningsprojekt bland annat analyserar om olika verksamheter är bättre eller sämre för maximal energidelning, hur affärsmodellen kan se ut för energidelning mellan fastigheter och hyr styrningen behöver utformas sommar som vinter.
Ulla Janson, LTH

Transformation av energibolag
I Crossways Växjö stod hållbarhet i stadsmiljön i fokus, med en inriktning på att integrera klimatmålen för 2030 och FN:s 17 globala mål i stadsutvecklingsprocessen. Energifrågan var central, och projektet syftade till att utforska energigemenskapens potential, nya affärsmodeller och systemintegrationer. I projektet försökte de skapa en modell för framtidens hållbara stadsdelar, där energi, miljö och samhällsutveckling integrerades för att främja både lokal välfärd och global hållbarhet.
Senadin Alisic, Combitech

Energigemenskap – en gemensam sak?
Cecilia berättar om syftet med projektet, att studera hushållens roll i energigemenskaper och andra aktörers förväntningar på hushållen. Hon kommer också att berätta var de står idag i undersökningen av våra fallstudier – Hammarby Sjöstad i Stockholm och Tamarinden i Örebro.
Cecilia Katzeff, KTH

Sätra en framtida ”plusenergistadsdel”
Med fokus på att alla flerfamiljs- och enbostadshus samt samhällsfastigheter förses med maximal yta solceller för att erhålla optimal lokal produktion för solel med delning mellan ”alla” byggnader inom Sätra. Detta ska möjliggöras i samarbete med nätägaren Mälarenergi och Västerås stad som äger mark och samhällfastigheterna i form av ett nytt affärsupplägg.
Ulf Edvardsson, Västerås stad

Samtal och diskussion
Mette Lager, CIT Renergy, Johan Wiklander, Mälarenergi, Fredrik Lundström, Energimyndigheten & Jonas Tannerstad, ÖrebroBostäder

Summering och framåtblick

13.00 Avslut

Medverkande

  • Ulla Janson, Lunds Tekniska Högskola
  • Senadin Alisic, Combitech
  • Cecilia Katzeff, Kungliga Tekniska Högskolan
  • Ulf Edvardsson, Västerås stad
  • Johan Wiklander, Mälarenergi
  • Mette Lager, CIT Renergy
  • Jonas Tannerstad, ÖrebroBostäder
  • Fredrik Lundström, Energimyndigheten

Dela via