IUC Erbjuder

Energirondering för en energieffektiv verksamhet

Digitalt

29/11 kl 09.00-11.00

Anmäl här
Energirondering för en energieffektiv verksamhet
Digitalt
29/11 kl 09.00-11.00

De flesta organisationer gör olika typer av ronder inom ramen för sitt underhålls-, miljö-, arbetsmiljö- eller brand-skyddsarbete. På samma sätt kan ditt företag använda energironderingar för att säkerställa att rutiner, styrning av system samt löpande underhåll och drift sker på ett energieffektivt sätt. 

Förutom minskade kostnader innebär energieffektivisering ofta även andra fördelar som t.ex bättre arbetsmiljö, stärkt varumärke genom minskad klimat- och miljöpåverkan och minskade kostnader för underhåll.

Innehåll:

  • Företagets nuläge.
  • Vanliga åtgärder och enkel rondering. 
  • Inventering i det egna företaget. 30-45 min.
  • Återsamling och genomgång.
  • Systematiskt energiarbete – vad innebär det?
  • Vilka stöd finns att få/söka?

Övrigt:
Deltagandet är kostnadsfritt. Max antal deltagare är 8 personer.

Målgrupp: Små och medelstora industriella och industrinära
företag i Västerbotten och Norrbotten. Begränsat antal platser.

Tid och plats:
Den 29 november 2022, kl 09.00-11.00.
Energironderingarna genomförs digitalt.

Anmäl dig här

Dela via