IUC Erbjuder | Online | Teknikworkshop

Cirkulär ekonomi okt

Online

Onsdag 5 oktober, kl 09-12

Anmäl här
Cirkulär ekonomi okt
Online
Onsdag 5 oktober, kl 09-12

Via Produktion2030 arrangerar IUC en distansworkshop tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag. Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt.

Vill du lära dig mer om vad hållbarhet och cirkulär ekonomi innebär och hur ditt företag kan starta resan mot mer cirkulära affärsmodeller och produkter och därmed bidra till en mer miljömässigt hållbar produktion? Välkommen på Teknikworkshop!

Vi alla förstår att vi bör ställa om till en mer klimatneutral produktion. En stor del av världens produkter har designats utifrån logiken produktion–användning–kassation, vilket så småningom tömmer planetens resurser (linjär ekonomi).

En cirkulär ekonomi syftar istället till att minimera avfall, förlänga produktens livslängd, underlätta hållbara och cirkulära strategier (reparation, återanvändning, återtillverkning mm.) samt att underlätta återvinning av det som blivit över. En cirkulär ekonomi bygger långsiktig motståndskraft, ger affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och skapar miljö- och samhällsnytta och därmed bidrar till den globala omställningen.

För vem?
Den här Teknikworkshoppen riktar sig till dig som vill veta mer om hållbarhet och cirkulär ekonomi och hur ditt företag kan börja och/eller fortsätta resa mot mer cirkulära affärsmodeller och produkter som ger positiva effekter till den gröna omställningen.

Under workshoppen arbetar vi aktivt med ett verktyg som hjälper dig att definiera cirkularitetsmål för ditt företag. Du får ökad förståelse för cirkulär ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier samt industriella exempel på företag som arbetar med cirkulär ekonomi. Du får också ökad kunskap om hur miljö och ekonomi positivt kan gagnas av cirkulär ekonomi.

Praktisk information

Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
Tid: Onsdag 5 oktober, kl. 09.00-12.00
Plats: Anslut via zoom, länk skickas före workshopen
Anmälan: Senast den 3 oktober. Begränsat antal platser så anmäl dig redan idag.

Boka din plats

Workshopledare

Hanna Lindén, forskare och Sandra Mattsson, projektledare inom cirkulär ekonomi och materialeffektivitet på RISE.

Öppna PDF för mer information


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via