Teknikworkshop

Cirkulär ekonomi

Digitalt

INSTÄLLD! Onsdag 24 maj, kl. 09–12, 2023

Anmäl här
Cirkulär ekonomi
Digitalt
INSTÄLLD! Onsdag 24 maj, kl. 09–12, 2023

Workshopen är inställd. Hål utkik i kalendern för fler datum.

Via Produktion2030 arrangerar IUC en distansworkshop tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag.

Vill du lära dig mer om vad cirkulär ekonomi innebär och hur ditt företag kan starta resan mot mer cirkulära affärsmodeller och produkter? Välkommen på Teknikworkshop!

En stor del av världens produkter har designats utifrån logiken produktion–användning–kassation, vilket så småningom tömmer planetens resurser (linjär ekonomi). En cirkulär ekonomi syftar istället till att minimera avfall, förlänga produktens livslängd, underlätta cirkulära strategier (reparation, återanvändning, omtillverkning mm.) samt att underlätta återvinning av det som blivit över. En cirkulär ekonomi bygger långsiktig motståndskraft, ger affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och skapar miljö- och samhällsnytta.

För vem?

Den här Teknikworkshoppen riktar sig till dig som vill veta mer om cirkulär ekonomi och hur ditt företag kan börja och/eller fortsätta resa mot mer cirkulära affärsmodeller och produkter. Under workshoppen arbetar vi aktivt med ett verktyg som hjälper dig att definiera cirkuläritets mål för ditt företag. Du får ökad förståelse för cirkulär ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier samt industriella exempel på företag som arbetar med cirkulär ekonomi.

Praktisk information

När: Onsdag 24 maj, kl. 09–12, 2023
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 22 maj 2023

Boka din plats

Workshopledare

Forskare Heidi Hautajärvi Stenmark och Hanna Lindén, RISE

Öppna PDF för mer information


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via