Arrangeras av RISE och IUC Sverige.

Online | Teknikworkshop

AI-baserad bildanalys för kvalitetskontroll i tillverkande industri

Online

Tisdag 14 mars kl 9.00-12.00

Anmäl här
Arrangeras av RISE och IUC Sverige.
AI-baserad bildanalys för kvalitetskontroll i tillverkande industri
Online
Tisdag 14 mars kl 9.00-12.00

Via Produktion2030 arrangerar IUC en distansworkshop tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag.

Hur kan AI hjälpa till att automatiskt upptäcka kvalitetsbrister i produktionen? Lär dig mer om den stora potential som finns i användandet av maskininlärningstekniker för bildanalys och låt dig inspireras av möjligheterna.

Workshoppen ger insikt i den senaste generationen av industriella vision-system som använder sig av AI-baserad bildanalys. Deltagarna får en introduktion till maskininlärningstekniker och en insikt i hur kraftfulla dessa tekniker kan bli när de kombineras med ett vision system för att kontrollera kvalitet i produktionen.

Workshoppen ger också exempel på olika industriella problem som är lämpliga att lösa med AI-baserad bildanalys samt en introduktion till vilka egenskaper det är hos problemen som gör dom mer eller mindre lätta att lösa med hjälp av maskininlärningstekniker.

För vem?
Teknikworkshoppen riktar sig till dig som inte har några tidigare kunskaper inom maskininlärning eller AI-baserad bildanalys. Du jobbar inom tillverkande industri där ni ser potential i att upptäcka och hantera kvalitetsbrister i produktionen.

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: Tisdag den 14 mars kl. 09.00–12.00
Var: Anslut via zoom, länk skick ut innan workshopen
Anmälan: senast 9 mars 2023
Kostnad: Workshoppen är kostnadsfri

OBS! Vi önskar att ni är minst två deltagare per företag för att få ut det mesta möjliga av kursen.

Boka din plats

Workshopledare
Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik, Högskolan i Skövde.

Öppna PDF för mer information


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via