IUC Erbjuder | Online

Möjligheter med grönt förbättringsarbete

Frukostseminarium Online

Fredag den 18 november kl 08.30-09.30

Anmäl här
Möjligheter med grönt förbättringsarbete
Frukostseminarium Online
Fredag den 18 november kl 08.30-09.30

Klimatkrisen är här och nu och för industrin framstår hållbarhetsfrågan som alltmer avgörande för långsiktig konkurrenskraft och tillväxt. Lean och agila arbetssätt kan användas för att driva ett strategiskt hållbarhetsarbete som samtidigt ger ny kraft till innovationer och ständiga förbättringar.

Forskning visar att det krävs en hel del för att införa ett framgångsrikt hållbarhetsarbete med delaktiga och engagerade medarbetare – systemtänkande, framtidstänkande, värdetänkande, strategiskt tänkande och interpersonell kompetens. Hur är det möjligt att åstadkomma detta på ett mindre företag där alla redan är fullt belagda med dagliga leveranser?

Vid seminariet visar vi hur du kan använda metoder från Lean och agila arbetssätt för att skapa ett systematiskt förbättringsarbete med fokus på både ökad effektivitet och hållbarhet. Vi pratar bland annat om:

  • Att mäta, visualisera och börja minska klimatavtrycket genom att integrera hållbarhet i operativa styrning och därigenom synliggöra värdet av förbättringar.
  • ”Use Green to get Lean” – nytt bränsle till förbättringsarbetet.
  • Skapa förutsättningar för innovation genom att styra fokus till att skapa klimat- och miljövärde i den strategiska affärsutvecklingen.

Seminariet leds av Johanna Strömgren, föreståndare för KTH Leancentrum och coach inom Produktionslyftet.

Praktisk information

Datum: Fredag den 18 november 2022
Tid: Klockan 08:30 till 09:30
Plats: Webbsänds
Upplysningar: Välkommen att kontakta Annika Nilsson, 
Utskriftsversion: Hämta pdf →

Anmälan

Dela via