Lågan (avslutat projekt)

LÅGAN (program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning) är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Boverket, Sveriges Byggindustrier, Västa Götalandsregionen, Formas, byggherrar, entreprenörer och konsulter med syfte att öka byggtakten av lågenergibyggnader.

Projektets syfte är att genom regional klustersamverkan (flera regionala och ett nationellt) främja en nationell marknad för byggande av lågenergihus och energirenoveringar samt fler trygga beställare av byggnader med mycket låg energianvändning. Genom att samla branschen och involverar aktörer från hela byggprocessen är det övergripande målet att skapa en plattform med starka regionala förankringar för att driva utvecklingen mot fler energieffektiviseringslösningar och att öka beställar- och leverantörskompetensen inom lågenergibyggande.


LÅGAN drivs av IUC Norr. Finansiärer är Energimyndigheten, Region Norrbotten, Piteå kommun, Luleå kommun, Bodens kommun och Älvsbyns kommun.
www.laganbygg.se

Projektchef och affärsutvecklare

070-201 64 21

Kristiina Starck Enman

Projektchef och affärsutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 070-201 64 21