Lågan

LÅGAN (program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning) är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Boverket, Sveriges Byggindustrier, Västa Götalandsregionen, Formas, byggherrar, entreprenörer och konsulter med syfte att öka byggtakten av lågenergibyggnader.

Projektets syfte är att genom regional klustersamverkan (flera regionala och ett nationellt) främja en nationell marknad för byggande av lågenergihus och energirenoveringar samt fler trygga beställare av byggnader med mycket låg energianvändning. Genom att samla branschen och involverar aktörer från hela byggprocessen är det övergripande målet att skapa en plattform med starka regionala förankringar för att driva utvecklingen mot fler energieffektiviseringslösningar och att öka beställar- och leverantörskompetensen inom lågenergibyggande.


LÅGAN drivs av IUC Norr. Finansiärer är Energimyndigheten, Region Norrbotten, Piteå kommun, Luleå kommun, Bodens kommun och Älvsbyns kommun.
www.laganbygg.se

Projektansvarig, projektledare och affärsutvecklare

070-203 13 69

Marie Holmgren

Projektansvarig, projektledare och affärsutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 070-203 13 69