Online

Utbildning: Kollaborativa robotar (2 halvdagar)

Dag 1 23/9 kl 08.30 – 11.30, Dag 2 6/10 kl 08.30 – 11.30

Utbildning: Kollaborativa robotar (2 halvdagar)
Dag 1 23/9 kl 08.30 – 11.30, Dag 2 6/10 kl 08.30 – 11.30
Innehåll

Prisbilden på kollaborativa robotar medger nu att även mindre företag kan använda denna hjälp i sitt arbete och idag finns många kollaborativa robotar på marknaden. Målet är att denna utbildning ska ge medverkande företag bättre insikt och kunskap om kollaborativa robotar och vad som finns tillgängligt på marknaden idag, samt hur man kan tänka gällande strategier för investering och införande av robotik i sin verksamhet.       

Dag 1

Genom riktiga exempel går vi igenom för- och nackdelar och till vilka moment en kollaborativ robot kan vara rätt lösning. Kursdagen ger en introduktion till kollaborativa robotar där deltagarna efter dagen ska veta vilka möjligheter kollaborativa robotar ger, hur de kan användas och programmeras samt ha fått en orientering i vilken/vilka kollaborativa robotar som kan vara lämpliga för deras verksamhet. 

Dag 2

Andra kursdagen går vi djupare in på olika case med fokus på Universal Robots cobots. Vi går igenom hur roboten kan programmeras både med den medföljande ”teaching pendant” men även via en extern programvara för robotsimulering på PC. Deltagarna får i mindre grupper utforska utmaningar i sina verksamheter och hur de skulle kunna lösas med hjälp av kollaborativa robotar. 

Datum

Dag 1 23/9 kl 08.30 – 11.30
Dag 2 6/10 kl 08.30 – 11.30

Målgrupp

Kursen vänder sig till produktionsledare och produktionsingenjörer i tillverkande företag som behöver öka sin kunskap och insikt om hur kollaborativa robotar kan nyttjas i företagens tillverkningsprocesser. 

Pris

Denna utbildning är en del av ett utbildningsprogram där denna utbildning är en.

Utbildningarna erbjuds i paket om 5 st. Platserna bokas till företaget, sedan beslutar ni själva vem eller vilka individer som deltar. Platserna bokas till företaget, sedan beslutar företaget själva vem eller vilka individer som deltar. Priset är 25 000 kr/paket och gäller för 5 platser fördelade på valfria utbildningar. Delägare av IUC Norr har 5000 kr i rabatt per utbildningspaket.

Utbildningarna är primärt riktade till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Vid önskemål om enstaka platser kontakta  för offert.

Information om vilka kurser som ingår i programmet hittar du här.

Boka din plats

Vill du veta mer?

Process- och verksamhetsutvecklare

070-300 55 47

Andréas Kostenniemi

Process- och verksamhetsutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 070-300 55 47

Dela via