Online

Införandeprocess för automation och robotik (4 halvdagar)

22/9 kl. 08.30-12.00, 29/9 kl. 08.30-12.00, 13/10 kl. 08.30-12.00, 27/10 kl. 08.30-12.00

Införandeprocess för automation och robotik (4 halvdagar)
22/9 kl. 08.30-12.00, 29/9 kl. 08.30-12.00, 13/10 kl. 08.30-12.00, 27/10 kl. 08.30-12.00

Syftet med utbildningen är att stärka företagens interna arbetsprocess för att effektivt kunna införa automation och robotik i sin verksamhet – från identifiering av behov, prioritering av utveckling/åtgärder i företaget samt väl underbyggda besluts- och upphandlingsunderlag för att investera i en automation och robotiksystem. 

Innehåll

Utbildningen genomförs i 4 utbildningssteg där deltagarna får både teori och praktiska arbetsprocesser att tillämpa i sitt företag via hemuppgifter mellan utbildningstillfällena. Deltagarna får efter kursen tillgång till alla verktyg och arbetsmallar – för arbete i sitt företag.

Föreläsning om teorier och visning av beställarkompetensverktyget varvas med frågor, dialoger och med workshop i grupper. Hemuppgifterna baseras på skarpa case utifrån er egen verksamhet där ni får nyttja verktyg och arbetsprocesser direkt i ert företag. Resultat kommer att diskuteras vid varje återträff.

Dag 1
Introduktion till automation och robotisering inom industrin, samt en övergripande beskrivning av de olika delmoment och arbetsprocesser som är nödvändiga för att säkerställa införande av automation och robotisering i företagets befintliga tillverkningsprocesser.

Dag 2
Förutsättningsanalys – ett verktyg ett verktyg och arbetsmall för att analysera och prioritera vilka delar av produktionssystemet som är viktigast att utveckla/åtgärda i företaget, med hänsyn till företagets konkurrenskraft och lönsamhet.

Dag 3
Fördjupad förstudie kopplat mot ett specifikt produktionsavsnitt. Mallar och verktyg.

Dag 4
Erfarenhetsutbyte och goda praktiska råd.

Datum
  • Dag 1: 22/9 kl. 08.30-12.00
  • Dag 2: 29/9 kl. 08.30-12.00
  • Dag 3: 13/10 kl. 08.30-12.00
  • Dag 4: 27/10 kl. 08.30-12.00  
Målgrupp

Produktionsledare och processledare i tillverkande små och medelstora industriföretag som behöver verktyg och kunskap för att bättre kunna identifiera och prioritera var i tillverkningsprocessen förbättringsåtgärder är nödvändiga, samt bli en bättre beställare av automation och robotik, samt säkra att investeringen möter prioriterade krav och förväntningar.

Pris

Denna utbildning är en del av ett utbildningsprogram där denna utbildning är en.

Utbildningarna erbjuds i paket om 5 st. Platserna bokas till företaget, sedan beslutar ni själva vem eller vilka individer som deltar. Platserna bokas till företaget, sedan beslutar företaget själva vem eller vilka individer som deltar. Priset är 25 000 kr/paket och gäller för 5 platser fördelade på valfria utbildningar. Delägare av IUC Norr har 5000 kr i rabatt per utbildningspaket.

Utbildningarna är primärt riktade till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Vid önskemål om enstaka platser kontakta  för offert.

Information om vilka kurser som ingår i programmet hittar du här.

Anmälan senast

Sista anmälningsdag måndag den 8/10 2021. 

Boka din plats

Vill du veta mer?

Process- och verksamhetsutvecklare

070-300 55 47

Andréas Kostenniemi

Process- och verksamhetsutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 070-300 55 47

Dela via