Teknikcollege

Teknikcollege Norrbotten har fått bidrag från Tillväxtverket för fortsatt utveckling av sitt arbete. Skolverket har bidragit med pengar för utveckling av regionalt digitaliserat APL-system och Teknikcollege Sverige har beviljats pengar från ESF för projektet Status kvalitet & matchning.

Teknikcollege - en länsövergripande satsning för kompetensförsörjning, syftar till att säkra framtidens kompetensförsörjning inom industrin i Norrbotten. Genom att öka de små och medelstora företagens engagemang i Teknikcollege säkerställs att utbildningarna är anpassade till de krav som finns inom industrin idag och i framtiden. Dessutom är förhoppningen att fler unga ska få upp ögonen för de möjligheter som finns inom teknik- och industrisektorn i Norrbotten.

Ett av projektmålen är att andelen sökande till Teknikcollege Norrbotten ska öka med 25 procent. Även andelen kvinnliga studenter på programmen ska öka med 25 procent (jämfört med 2012).

Aktiviteterna i projektet utgår från de behov som finns i de små och medelstora företagen samordnat med de stora företagens behov. Aktiviteterna initieras gentemot projektets primära målgrupper:

  • Små och medelstora industriföretag. 
  • Studerande och lärare på Teknikcollegeprogrammen.
  • Övriga målgrupper är studerande, lärare samt studie- och yrkesvägledare på grundskolan.

Finansiärer är: Tillväxtverket, Region Norrbotten, Luleå kommun, Piteå kommun och Kalix kommun.

Visa alla nyheter
Linda Rönnbäck

Linda Rönnbäck

Regional processledare Teknikcollege Norrbotten.
Mobiltelefon: 070-673 04 24
linda.ronnback@iucnorr.se

Hemsida

www.teknikcollege.se/norrbotten