KTP - Knowledge Transfer Partnerships

Överföring av kunskap mellan universitetet och de små och medelstora företagen skapar hållbar utveckling och tillväxt i regionen. Projektet KTP, Knowledge Transfer Partnerships, blir en kunskapsväxling mellan akademi och industri.

KTP bygger på en framgångsrik brittisk modell där en nyexaminerad akademiker får ett strategiskt utvecklingsuppdrag i ett företag under cirka ett år. Projektet ska handla om energieffektivisering i små och medelstora företag. Halva lönen betalas av företaget och resten av samhället/projektet. Som stöd finns också en kvalificerad akademisk coach från universitetet och en professionell affärscoach, som i Norrbotten och Västerbotten kommer från IUC Norr.

KTP infördes i Sverige för drygt fem år sedan och hittills har över 50 företag i norra Mellansverige medverkat. Utvärdering från Tillväxtverket genom Kontigo liksom den följeforskning som genomförts visar tydligt på nyttan och potentialen av KTP-modellen. En fråga till 40 företag visade att 80 procent angav att de sannolikt kommer att erbjuda den nyexaminerade fortsatt anställning på företaget efter projekttiden.

Finansiärer och samverkansparter: IUC Norr, Luleå tekniska universitet, Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Mittuniversitet, IUC Z-Group, Högskolan Dalarna, Region Dalarna, IUC Dalarna, Högskolan i Gävle, Region Gävleborg, Nationella regionalfondsprogrammet ERUF, Mälardalens högskola, Södertörns högskola, Högskolan Kristianstad och Länsstyrelsen Skåne.

Exempel på projekt som genomförts av Högskolan i Dalarna :

  • Energieffektivisering: kartläggning, strategier och genomförande.
  • Digitalisering genom affärssystem för bättre logistik och minskad miljöpåverkan.
  • Påskynda framtagandet av nya produkter genom att testa först med hjälp av matematiska modeller (FEM).
  • Framtagande och genomförande av marknadsföringsstrategier för att öka försäljningen av miljövänlig produkt.
  • Automatisering av produktion.
  • Arbeta mer kundorienterat genom digital kommunikation.
Visa alla nyheter

Är ni intresserade av att skapa en kunskapsväxling mellan ert företag och akademi?

Tveka inte att höra av er till oss så berättar vi mer!

Åsa Tjärnberg

Åsa Tjärnberg

VD.
Mobiltelefon: 070-326 88 11
asa.tjarnberg@iucnorr.se