IUC Norrs styrelse

Åsa Tjärnberg, VD

Anders Wäppling, styrelseordförande
Tidigare verksam i tillverkande industri, LKAB och egen konsultverksamhet

Anne Karlenius, vice ordförande
Tidigare kommundirektör/VD Luleå kommunföretag AB, olika befattningar inom näringslivet och numera egenföretagare

Erik Mella, ledamot
Näringslivsstrateg Pajala kommun

Samuel Holmström, ledamot
VD Lundqvist Trävaru AB

Stefan Nordmark, ledamot
ElectroTech Kalix AB