Så förhindrar du smittspridning av Covid-19

Med anledning av viruset Covid-19 (Coronavirus) är det viktigt att vi alla hjälps åt att vidta åtgärder för att inte bidra till att föra smittan vidare. IUC Norr tar löpande del av händelseutvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tills vidare gäller att du som blivit sjuk i Covid-19 (Coronaviruset), har utsatts för smitta eller har nära anhörig som blivit sjuk i Covid-19 (Coronaviruset) inte ska delta på träffar anordnade av IUC Norr. Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ber vi dig att inte besöka våra event och träffar. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.

IUC Norr genomför förändringar löpande gällande kommande event och andra planerade träffar, exempelvis erbjuder webbsändningar som ett komplement till att delta fysiskt.

Vi har valt att skjuta upp eller ställa in många av de träffar/seminarier som var planerade den närmaste tiden trots att besökssiffran var betydligt lägre än 500 personer/träff. Detta gör vi på IUC Norr som en försiktighetsåtgärd. Håll utkik på vår webb och sociala medier om uppdateringar och nya datum för genomförande.

Tack för att du hjälper till att hålla nere riskerna!

Har du frågor, kontakta någon av oss på IUC Norr.

Åsa Tjärnberg

Åsa Tjärnberg

VD.
Mobiltelefon: 070-326 88 11
asa.tjarnberg@iucnorr.se

Marie Näslund Jakobsson

Marie Näslund Jakobsson

Kommunikationschef.
Mobiltelefon: 070-527 57 40
marie.jakobsson@iucnorr.se