Teknikworkshop: Cirkulär ekonomi

En stor del av världens produkter har designats med tanke på produktion, användning och kassation, vilket tömmer planetens resurser (linjär ekonomi). En cirkulär ekonomi, som främjas av EU för hållbar utveckling, står i kontrast till detta tillvägagångssätt och representerar en systemförskjutning som bygger långsiktig motståndskraft, genererar affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och ger miljö- och samhällsnytta. Delta i denna workshop för att börja din väg mot cirkulär ekonomi.

När: fredag 4 december kl. 09:00 – 12:00 

Var: Anslut via Zoom, länk skickas vid anmälan.

Kostnad: Workshoppen är kostnadsfri men kräver anmälan.

Anmälan: Klicka här för att anmäla dig senast den 25 november 2020.

 

Varför jag?

Hela världen går mot cirkuläret. Har ni tagit de första stegen? Vet ni var ni bör börja? Har ni cirkulära affärsmodeller eller produkter? Vad händer med dina produkter efter användningsfasen? Det här är några av de frågor vi kommer att adressera under dagen.

 

Vad är Cirkulär ekonomi?

En Cirkulär Ekonomi (CE) syftar till att ”stänga materialflödesslingan i hela det ekonomiska systemet via design- och affärsmodellstrategier för att minimera resursinmatning och avfall, utsläpp och energiförbrukning och också för att hålla produkter, komponenter och material i högsta nytta och värde alla tider". I praktiken betyder CE att minimera avfall, förlänga produktens livslängd, underlätta cirkulära strategier (reparation, återanvändning, omtillverkning mm.) och att underlätta återvinning av det som blivit över.

 

Vad får jag med mig?

Du kommer att få en förståelse för cirkulär ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier med industriella exempel på företag som arbetar med CE. Du kommer också att ta del av och arbeta aktivt med ett verktyg för att definiera cirkularitetsmål för ditt företag.

 

Kursledare är Sasha Shahbazi, forskare och projektledare inom cirkulär ekonomi och material effektivitet på RISE.

 

Detta är en aktivitet inom Produktion 4.0. Projektet ska stärka konkurrenskraften och stötta den digitala strukturomvandlingen hos tillverkande industriella små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. IUC Norr är projektägare och Luleå Tekniska universitet är samverkanspart. Finansiärer är Europeiska socialfonden, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Bodens kommun, Gällivare kommun, Kalix kommun, Luleå kommun, Piteå kommun, Skellefteå kommun och Umeå kommun.

Vill du läsa mer om Produktion 4.0?

Fler nyheter som du kanske gillar

Visa alla nyheter
Andréas Kostenniemi

Andréas Kostenniemi

Process- och verksamhetsutvecklare. 
Placeringsort: Luleå.
Mobiltelefon: 070-300 55 47
andreas.kosten@iucnorr.se

Agenda

09.00
Incheckning. 

09.15
Välkomna och presentationsrunda Introduktion av workshop. Presentation av deltagare och några Menti-frågor.

Cirkulär ekonomi med aktivt deltagande och industriella exempel.

10.00
PAUS

10.10
Breakout 1: Vilka cirkulära strategier är relevanta för er?

10.35
Breakout 2: Vilka cirkulära strategier har du redan har använt, vilka kommer du att använda?

11.00
Breakout 3: Förbättringspotential och sätt cirkulära mål.

10.25
PAUS        

11.35
Summering och reflektioner.
Nästa steg.

12.00
Avslutning.

Plats: Digitalt